Günlük Arşiv: 13 Şubat 2018

BASIN AÇIKLAMASI – “Dr. D. Yaşar Ulutaş, Görevine İade Edilmeli”

Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamalarının ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin serbest bırakılıp, kamuda çalışanlarının göreve iade edilmelerine karşın Adana Gazipaşa Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın göreve iade edilmemesine Adana Tabip Odası yönetici ve üyeleri ile TMMOB, KESK, DİSK ve Adana Barosu yöneticileri tepki göstererek ...
Devamını Oku »