Aylık Arşiv: Eylül 2018

POPÜLİST CHECK UP UYGULAMASI BİLİMSELLİKTEN UZAK

POPÜLİST CHECK UP UYGULAMASI BİLİMSELLİKTEN UZAK Adana Tabip Odası AİLE Hekimliği komisyonu 25.09.2018 tarihinde Dr. D. Yaşar Ulutaş,  Dr. A.Erhan Özeren, Dr. Ahmet Tohumcu, Dr. Yakup Şahin, Dr. M. Enis Akyüz, Dr. Ümit Selman Payaslı, Dr. Selim Eryürek, Dr. A. Hisar Altunol, Dr. Zübeyir Çürük, Dr. Recep Ersin, Dr. Metin Güran’ın katılı ile toplanmış olup aile hekimliğindeki güncel sorunları  gündeme ...
Devamını Oku »

DANIŞTAY: Aile Hekimlerine Defin Ruhsat Görevi Verilemez

Aile Hekimlerine Defin Ruhsat Görevi Verilemez Adana’da aile hekimleri ve Toplum Sağlığı Hekimlerine, defin ruhsatı nöbeti yazılmasına karşı Adana Tabip Odası olarak açtığımız davada Danıştay, “Aile hekimlerine defin ruhsatı görevi verilemeyecği” yönünde karar almıştır. Danıştayın verdiği kararda, Aile Hekimlerinin yasalar ile verilmiş görevlerini aşar nitelikte bulunan “defin ruhsatı nöbeti” konusundaki tirazımız kabul edilmiştir. Söz konusu dava sonucuna göre, – Aile ...
Devamını Oku »

Basın Açıklaması – Şehir Hastanesinin Birinci Yılı, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz

Adana Tabip Odası olarak SES yöneticileri ile Adana Şehir Hastanesinin açılmasının birinci yılı nedeni ile basın açıklaması gerçekleştirdik. CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanetin Bulut, 26. Dönem MV İbrahim Özdiş’in yanı sıra TMMOB İKK, DİSK, KESK, İHD başkan ve üyeleri destek verdiği açıklamada metni okuyan Adana Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Hilal, Adana Şehir Hastanesi’nin “ben yaptım ...
Devamını Oku »