Günlük Arşiv: 16 Kasım 2020

TTB 2021 yılı Sağlık Bütçesi ile ilgili görüşlerini açıkladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) TBMM’de görüşülmekte olan 2021 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmesini genel merkezinde düzenlediği bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. TTB adına basın açıklamasını okuyan Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Anayasa’nın ilgili maddelerine aykırı biçimde, tek elden ve katılımcılıktan uzak hazırlanan 2021 bütçesinin pandemiye yönelik bir düzenleme olmadığını ve toplum sağlığını öncelemediğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı’nın 77 ...
Devamını Oku »