Günlük Arşiv: 20 Ocak 2022

TTB-UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), 20 Ocak günü bir basın toplantısı düzenleyerek TBMM’yi hekimlerin çalışma ortamı ve özlük haklarında iyileştirme yapmak üzere göreve çağırdı. Basın açıklamasına 20 uzmanlık derneği imzasını attı. Basın toplantısında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği, hekimlerin çalışma koşullarının ağırlaştırıldığı ve ...
Devamını Oku »

TTB, Adalet Bakanlığı ile HSK’den Sağlık Çalışanlarına Yönelik Suçlarda Mevzuatın Uygulanmasını İstedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son dönemde giderek artan ve son olarak Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki hekimin rehin alınıp darp edilmesine varan sağlıkta şiddet olayları üzerine 18 Ocak 2022 günü Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) birer yazı yazdı. Yazıda Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012’de bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından TTB’nin ısrarlı taleplerine karşın ...
Devamını Oku »

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizden Çıkış Emekten Yana Politikalarla Mümkündür! Siyasi İktidarı Halkın İnsanca Yaşam Taleplerine Kulak Vermeye Davet Ediyoruz!

Ülke tarihimizin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerinin hayatlarını sürdürülemez hale getirdi. İktidar, muhalif kurum ve yapıları susturmak, sindirmek, korkutmak, işlevsizleştirmek ve sonuç olarak etkisizleştirmek için devletin tüm olanaklarını, kurumlarını kullanmaktan geri kalmıyor. OHAL KHK’leri ile yaratılan Anayasasızlık hali fiilen devam ...
Devamını Oku »