Günlük Arşiv: 28 Ocak 2022

“Beyaz Nöbet”te İkinci Gün: Mücadele Dayanışma ile Büyüyor

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, 27 Ocak 2022 günü devam etti. Nöbetin ikinci gününde Ankara, Batman, Bolu-Düzce ve Manisa tabip odalarından hekimler ile sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. Oturumda Beyaz Yürüyüş’ten Beyaz Forum’a, 15 Aralık G(ö)REV ...
Devamını Oku »

“Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, 26 Ocak 2022 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) önünde ve eş zamanlı olarak illerde düzenlenen basın açıklamasıyla başladı. Basın açıklamasında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Sağlık ...
Devamını Oku »