Birlikte Kullanım Protokolü

Birlikte Kullanım Protokolü

Sağlık Bakanlığı ile “Birlikte Kullanım Protokolü” imzalayan Devlet Üniversitelerinin Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatılmak İstenen “Tip Hizmet Sözleşmesi” ile ilgili olarak hazırlanan görüş ve  itiraz dilekçesi ektedir.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Vedat Bulut
TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri

Sözleşme İtiraz Dilekçesi İçin Tıklayınız…

Sözleşmeler Hakkında Görüş İçin Tıklayınız…