Haberler

COVID-19 Pandemi Sürecinde 1. Basamak Bilgi Toplama Formu

Türk Tabipleri Birliği tarafından COVID-19 pandemi sürecinde  Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü-Toplum Sağlığı Merkezi-Entegre DH, İl Sağlık Müdürlüğü, işyeri hekimlerine yönelik BİLGİ TOPLAMA FORMLARI oluşturulmuştur. Aşağıda yer alan formların doldurularak (adanatabip@adanatabip.org.tr) adresine gönderilmesi sağlıklı veri toplanması için önem arzetmektedir. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ-ENTEGRE DH İŞYERİ HEKİMLERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Devamını Oku »

BASIN AÇIKLAMASI-YENİDEN AÇILMA DÖNEMİ

COVID-19 pandemisi dünyada ve ülkemizde devam etmektedir. Uzmanlar henüz  salgın kontrol altına alınmadığı gibi ikinci bir dalga olasılığından söz etmekte iken tüm dünyada ekonomik gerekçeler ile normalleşme sürecine girme eğilimi başlamıştır. Henüz hastanelerin çoğu  pandemi kapsamındayken ve elektif cerrahilerin ertelenmesi yönündeki genelge kaldırılmamışken AVM’ler açılmış, sağlık turizmi ön plana çıkarılarak normale dönüş süreci tartışılmaya başlanmıştır. Normale dönüş süreci ile birlikte ...
Devamını Oku »

DÜZELTME

Sayın Meslektaşlarımız, Adana’da COVİD-19 nedeni ile hasta olan sağlık çalışanla rını tespiti için yaptığımız araştırmada, 18’i hekim olmak üzere 48 sağlık çalışanının enfekte olduğunu 1 diş hekiminin vefat ettiğini belirtmiştik. Resmi kaynaklardan sağlıklı bilgi aktarımı yapılmadığı için bu bilgileri hastanede çalışan sağlık çalışanlarından elde etmeye çalışıyoruz. Hastaneye ilk gelişinde diş hekimi olduğunu belirten kişinin bilgilerini doğrulamak için yaptığımız araştırmada Diş ...
Devamını Oku »

TEŞEKKÜR

Değerli Meslektaşlarımız,  Odamıza, sizlere ulaştırmak için verilen maskeler ve siperlikler için Adana Büyük Şehir Belediyesine, Tarsus Belediyesine, Kıvanç Tekstile,  Eray Okullarına teşekkür ederiz. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu
Devamını Oku »

BASIN VE KAMUOYUNA – CORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMEMİZ

BASIN VE KAMUOYUNA, CORONA VİRÜS SALGINI SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMEMİZ Aralık ayında ilk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak, sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsünün neden olduğu COVID-19 pandemisi, tüm dünyayı olumsuz olarak etkiledi ve bu pandeminin ve etkilerinin daha ne kadar süreceği belli değildir. Bilim çevreleri yeni salgınların ihtimal dahilinde olduğunu bildirmektedir. Bu salgın ülkeler, hükümetler ve ...
Devamını Oku »

DUYURU

COVID-19 Salgınını Durduracak, Sağlıkta Şiddeti Ortadan Kaldıracağız! Bugün 17 Nisan. 2012 yılında çalıştığı hastanede hasta yakını tarafından öldürülen Dr.Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü. “Sağlıkta şiddete karşı mücadele günü” olarak ilan edilen 17 Nisan, bu yakıcı soruna dikkat çekmek üzere bütün sağlık çalışanlarının her yıl saygı duruşları ve etkinlikler gerçekleştirdikleri gün. Ülkemiz sağlık ortamında şiddet yıllardır toplumsal bir sorun halini almış durumda. ...
Devamını Oku »

Adana Tabip Odası Pandemi İzleme Komisyonu

Degerli Meslektaşlarımız, Yaşamakta olduğumuz bu zor günlerde meslektaşlarımız ve diğer sağlık çalışanlarıyla ilgili zaman zaman üzücü haberler alıyoruz. Hastanelerde vaka sayılarının artışını takiben yoğunluk da artacak ve bu nedenle “COVİD-19 pozitif” sağlık çalışan sayısı da muhtemelen artacaktır. Şu anda izolasyona alınan ya da hastaneye yatırılan üyelerimiz de olabilir. “Hastaneye yatırılan, ya da izole edilen arkadaşlarımız için ATO olarak biz neler ...
Devamını Oku »

Birinci Basamağa Yönelik Pandemi Çalışma Planı hk.,

Sevgili Meslektaşlarımız; Birinci Basamağa yönelik pandemi çalışma planı aşağıda sunulmuştur. Kendinizi iyi koruyun, ADANA TABİP ODASI, BİRİNCİ BASAMAĞA YÖNELİK PANDEMİ ÇALIŞMA PLANI Corona salgının ülkemizde de ciddi bir biçimde etkisini göstermesi ile endişe içinde süreci izlemekte ve sistemsel aksaklıkları tespit etmekteyiz. Özellikle aile hekimleri hem salgından bireysel olarak korunmaya çalışırken , hem de ASM’de birlikte çalıştıkları sağlık çalışanlarının korunması noktasında ...
Devamını Oku »