Haberler

“Zorunlu Aşı Uygulaması” Hakkında Etik Kurul Görüşü

Bulaşıcı hastalıklar ve bunlara bağlı salgınlar insanlık tarihi kadar eskidir. Salgınlar yol açtıkları kitlesel hastalık durumu ve ölümler nedeniyle kişiler ve toplumları derinden etkileyerek siyasi, ekonomik, kültürel yapılarda değişiklikler yaratmıştır. Tarihsel süreç içinde bakıldığında tarım devriminin gerçekleşmesi sonrası yerleşik yaşama geçilmesi, hayvanların evcilleştirilerek onlarla yakın temas içine girilmesi gibi nedenlerle mikroorganizmalar ile artan yakın ilişki sonucu bulaşların ve salgınların arttığı ...
Devamını Oku »

TTB’den Yurttaşlara Çağrı

COVID-19 pandemisinde içinde bulunduğumuz durum; dünyadaki resmi verilere göre COVID-19’a bağlı 352 milyon hasta, 5,6 milyon ölüm ve toplamda 9,9 milyar dozu bulan; ama muazzam bir bölgesel ve uluslararası eşitsizlikle uygulanmış COVID-19 aşısı olarak sayılarla ifade edilebilir. Türkiye 24 Ocak 2022 tarihi temel alındığında, toplam olgu sayısında dünyada yedinci; Avrupa’da beşincidir. Bunun yanı sıra ülkemiz, yeni olgu sayısında dünyada dokuzuncu ...
Devamını Oku »

Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları ve Mesleki Sorunlarını Değerlendirme Anketi (2022)

Değerli Meslektaşımız; Özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın; uygun olmayan çalışma koşulları, uzun süre çalışma, nitelikli ücret gaspı, ciro baskısı, güvencesiz çalışma, sendikasızlık, mesleki tükenmişlik ve yetersiz mesleki eğitim gibi birçok sorun ile karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Bu anket çalışması; özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları, mesleki memnuniyetleri gibi mesleksel özelliklerinin saptanması amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın sonucunda ...
Devamını Oku »

Doktorlar Dünya Salon Futbol Turnuvası

Değerli Meslektaşlarımız, 2022 DİFFA Doktorlar Dünya Salon Futbol Turnuvası 3-8 Mayıs 2022’de İSPANYA COSTA BRAVA’da yapılacaktır. Turnuvaya 40 yaş ve üzeri meslektaşlarımız katılabilecektir. Türk Doktor Milli Takımı kadrosunu oluşturmak için 28 Ocak 2022’de toplanılacaktır. Katılmak isteyen meslektaşlarımızın en kısa sürede başvuru yapmaları gerekmektedir. Saygılarımızla.. İletişim: Türk Doktor Milli Takım Sorumlusu DR. YAVUZ İPEKLİ 0535 948 77 78
Devamını Oku »

Haklarımız İçin 26 Ocak-4 Şubat Arasında Nöbette, 8 Şubat’ta G(ö)REV’deyiz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD-DER) ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), sağlık çalışanlarının gelirlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla düzenlenecek yeni eylem programını 20 Ocak 2022 tarihinde bir basın toplantısı ile duyurdu. Basın açıklamasında ilk sözü alan ...
Devamını Oku »

“BU ŞİDDET ARTIK BİTSİN!”

Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen Adana Tabip Odası ile SES yönetici ve üyeleri “Bu Şiddet Artık Bitsin!” konulu basın açıklaması yaptı.   UZM. DR. MENTEŞ, “SAĞLIKÇILAR GEÇİNEMİYOR, YAŞAYAMIYOR” Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, yaptığı konuşmada son bir yıl içerisinde bu ülkede devletten 8 bin hekim istifa ettiğini dile getirerek “1400 hekim ve aynı oranda ...
Devamını Oku »

TTB-UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), 20 Ocak günü bir basın toplantısı düzenleyerek TBMM’yi hekimlerin çalışma ortamı ve özlük haklarında iyileştirme yapmak üzere göreve çağırdı. Basın açıklamasına 20 uzmanlık derneği imzasını attı. Basın toplantısında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Hekimlik mesleğinin değersizleştirildiği, hekimlerin çalışma koşullarının ağırlaştırıldığı ve ...
Devamını Oku »

TTB, Adalet Bakanlığı ile HSK’den Sağlık Çalışanlarına Yönelik Suçlarda Mevzuatın Uygulanmasını İstedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son dönemde giderek artan ve son olarak Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki hekimin rehin alınıp darp edilmesine varan sağlıkta şiddet olayları üzerine 18 Ocak 2022 günü Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) birer yazı yazdı. Yazıda Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012’de bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından TTB’nin ısrarlı taleplerine karşın ...
Devamını Oku »

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizden Çıkış Emekten Yana Politikalarla Mümkündür! Siyasi İktidarı Halkın İnsanca Yaşam Taleplerine Kulak Vermeye Davet Ediyoruz!

Ülke tarihimizin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerinin hayatlarını sürdürülemez hale getirdi. İktidar, muhalif kurum ve yapıları susturmak, sindirmek, korkutmak, işlevsizleştirmek ve sonuç olarak etkisizleştirmek için devletin tüm olanaklarını, kurumlarını kullanmaktan geri kalmıyor. OHAL KHK’leri ile yaratılan Anayasasızlık hali fiilen devam ...
Devamını Oku »