Haberler

Dr. Kamil Furtun’u Aramızdan Ayrılışının 6. Yılında Sevgi ve Özlemle Anıyoruz

Samsun’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Kamil Furtun, 28 Mayıs 2021 günü, yaşamını yitirmesinin altıncı yıldönümünde, adının verildiği SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hizmet Binası önünde anıldı. Anma etkinliğine TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Samsun Tabip Odası Başkanı ve Dr. Kamil Furtun’un eşi Dr. ...
Devamını Oku »

Adana Tabip Odası Yeni Yönetimi Eski Yönetime Plaket Verdi

Adana Tabip Odası’nda gelenek değişmeyerek Uzm. Dr. Selahattin Menteş başkanlığındaki yeni yönetim Prof. Dr. Ahmet Hilal başkanlığındaki eski yönetime plaket vererek hizmetleri için teşekkür etti. 2020 – 2022 dönemi başkanlığına seçilen Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Genel Sekreter Dr. Ahmet Suntur, YK Üyeleri Uzm. Dr. Nalan Kükürt ve Dr. Figen Doğan Güneş, ile Adli Tıp ve İnsan Hakları Komisyon Üyesi Dr. ...
Devamını Oku »

SAĞLIKTA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Yıllardır dile getirmemize rağmen sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından olan “sağlıkta şiddet” konusunda elle tutulur bir işlem yapılmamıştır. Yıllarca söylediğimiz ve yeni bir yasa tasarısı olarak sunduğumuz “Sağlıkta Şiddet Yasası” ise  TTB’nin önerdiği maddeler dikkate alınmadan güdük bir yasa olarak çıkarılmıştır. Yasanın çıkarılmasından bugüne kadar geçen sürede sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların arttığını, verilen cezaların yeterli olmadığını, yeterince uygulanmadığını ve  caydırıcı ...
Devamını Oku »

ADAMOB, “Plastik Atıklar Kontrol Altına Alınmalıdır”

ADAMOB, “Plastik Atıklar Kontrol Altına Alınmalıdır”   ATIKLARI SULARIMIZA VE BEREKETLİ TOPRAKLARIMIZA DÖKMEK CİNAYETTİR   Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB), ülke gündemine oturan ithal atık, geri dönüşüm ve çevre kirliliği konularını masaya yatırdı. ADAMOB Sözcüsü Uzm. Dr. Menteş, “Hayatımızın her alanında kullanılan plastik ve diğer atıkların yasa dışı yollarla çevreye atılması önlenmeli ve kontrol altına alınmalı, bertarafı uygun koşullarda ...
Devamını Oku »

TTB Pandemi Bülteni #2: COVID-19 Tedavisinde İlaç Kullanımı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) her çarşamba düzenlediği Pandemi Bültenlerinin ikincisi “COVID-19 Tedavisinde İlaç Kullanımı” başlığıyla 26 Mayıs 2021 günü çevrimiçi olarak gerçekleşti. Bültenin sunumunu yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, TTB’nin Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili uyarılarının ancak 14 ay sonra karşılık bulduğunu ve ilaç tedavi rehberinden çıkarıldığını hatırlatarak sözlerine başladı. Sağlık Bakanlığı’nın erişkinlerdeki etkisi dahi tartışmalı olan Favipiravir ...
Devamını Oku »

Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavları Şeffaf, Adaletli ve Bilimsel Ölçütlere Göre Yapılmalıdır

Bilgiyi ve liyakati esas alan yaklaşımın tüm sınavlarda olduğu gibi 12.04.2021 tarihinde yapılan Başasistanlık Sözlü Bilim Sınavı’nda da göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. Sınavın düzenlenmesinden uygulanmasına kadar her adımda şeffaflıktan uzak, tarafsızlık ve adaleti sarsıcı sorunları barındırdığı görülmektedir. Bu sınava dair Türk Tabipleri Birliği’ne hekimler tarafından iletilen ve saptadığımız sorunlu uygulamaların paylaşılmasında yarar olacaktır: 1. Bu tür sınavlarda jüri üyelerinin yönetmeliğe ...
Devamını Oku »

SES Yöneticilerinin Gözaltına Alınmasına Ortak Tepki: Emek, Demokrasi ve Sağlık Hakkı Mücadelemiz Engellenemez!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkez ve Ankara Şubesi’nin mevcut ve önceki dönem yöneticilerinin 25 Mayıs 2021 sabahı evlerinden gözaltına alınması üzerine SES Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bağlı sendikaların yöneticileri ile sağlık emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına ...
Devamını Oku »

60 Yaş Altı Emekli Hekimler İçin Beklenen Danıştay Kararı Tebliğ Edildi

Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis Tedavi Yönetmeliği’nde 2015’te yapılan değişiklikler kapsamında “Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabiplerin kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir” kuralı getirilmişti. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ilgili maddelerin iptali istemiyle açtığı dava Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine temyiz itirazının yapıldığı Danıştay İdari Dava Daireleri ise başvuruyu kabul edilerek düzenlemeyi ...
Devamını Oku »

“Pandemide Şehir Hastaneleri” Anket Sonuçları Açıklandı: Toplum Sağlığı İçin Uygun Olmayan Şehir Hastanelerinden En Kısa Zamanda Vazgeçilmelidir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugüne kadar ekonomik-siyasal-sosyal boyutu pek çok yönüyle tartışılan, COVID-19 pandemisiyle birlikte ise sağlık hizmetindeki etkisi daha da tartışılır hale gelen şehir hastaneleri ile ilgili hazırladığı anketin sonuçlarını 21 Mayıs 2021 günü düzenlediği bir basın toplantısı ile paylaştı. Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’nun ...
Devamını Oku »

Birleşik Kamu İş Konfederasyonundan Odamıza ziyaret

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Adana İl Yönetimi, Adana Tabip Odası Başkanımız Uzm . Dr. Selahattin Menteş ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret etti. Tabip Odamızı ziyaret eden Birleşik Kamu iş Konfederasyonu Adana İl Başkanı Mutlu Gül ile beraberindeki Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı Emin Erkan Şenol ve Mali Sekreter Yurdaer Durmuş, Eğitim İş 1 Nolu Şube Başkanı Seher Emre, Genel ...
Devamını Oku »