Haberler

İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), OHAL uygulamaları sırasında yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları gündeme getirmek ve hekimlerin mesleki uygulamalarına destek olması amacıyla hazırlanan “Hekim Tutum Belgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 9 Ağustos 2016 günü İstanbul Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına, TTB Merkez Konseyi Başkanı ...
Devamını Oku »

Cinsel Saldırı Bir Hastalık Değil, Suçtur!

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik” ile ilgili ortak açıklama yaptı. Cinsel saldırının bir hastalık değil, suç olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, yönetmeliğin temel insan hakları, mesleki etik ilkeler ve bilimsel standartlara aykırı sonuçların ...
Devamını Oku »

“Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablasını Konuşuyor”

Sayın Üyemiz; Türk Tabipleri Birliği eski başkanlarından Dr. Füsun Sayek anısına her yıl doğum gününü içeren Ağustos ayı boyunca Hatay’ın Arsuz ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında bu yıl Türk Tabipleri Birliği’nce “Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablasını Konuşuyor” başlıklı anı-sohbet etkinliği gerçekleştirilecek. 20 Ağustos 2016 tarihinde Arsuz’da İskender Sayek Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 16.30’da başlayacak. Füsun Sayek ile ilgili anı, duygu ...
Devamını Oku »

Prof. Dr. Nusret Fişek Ödülleri

Türk Tabipleri Birliği, 1991 yılından bu yana, Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde öncü bir yeri olan ve Türk Tabipleri Birliği önceki başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına çeşitli kategorilerde “Nusret Fişek Ödülleri” vermektedir. Bu kapsamda 2016 yılı için “Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” başta genç araştırmacıların yürütücüsü oldukları olmak üzere, halk sağlığı alanında yapılmış özgün araştırmalara ve ...
Devamını Oku »

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi

Sayın Üyemiz; Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Aile Hekimliği Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği sahipliğinde düzenlenecek kongremiz birinci basamağı bütünleştiren kimliğiyle 2016 yılı Kasım ayında Antalya’da yapılacak. Birinci Basamak Hekimlik mesleğini daha iyi nasıl yapabiliriz uğraşı içinde yıllardır çalışıyoruz. Mesleki alanımızın bilimsel kongresini yapmaya başlayalı çeyrek asır oldu. 25 yıl önce bu alana ve disiplinine sahip ...
Devamını Oku »

Adana Tabip Odası’ndan “Darbe” ve “Darbe Girişimlerine” Tepki: Temel Hak ve Özgürlüklere Darbe Vurulmasına Karşıyız!

Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, darbe ve darbe girişimlerini her fırsatta kınadıklarını ifade etti, “Darbeyle hesaplaşma adı altında ülke demokrasisine, hukuk devletine ve temel hak ve özgürlüklere darbe vurulmamasını da istemekteyiz” dedi ADANA–Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, darbe ve darbe girişimini kınadıklarını ifade ederek, “Darbecilerin, destek olanlar hak ettikleri en ağır cezaları hukuk ...
Devamını Oku »

Adil Yargılama İçin İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur!

Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur! 15 Temmuz 20016 tarihinde gerçekleşen askeri darbe girişimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulanan partiler ve pek çok demokratik kitle örgütü tarafından kısa süre içinde lanetlendi ve demokrasi isteği çok güçlü biçimde tüm toplum tarafından dile getirildi. Buna rağmen hükümet tüm ülkede olağanüstü hal ilan etti. Darbe girişimi bastırılırken başlayan gözaltına alma ve ...
Devamını Oku »

İstirahat Raporu

Sayın Üyemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İstirahat Raporu ile ilgili son genelge ektedir. Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz. Adana Tabip Odası
Devamını Oku »

Hekim Hasta İlişkilerine Müdahale Edilemez

Doç. Dr. Ökten, “Hekim hasta ilişkilerine müdahale edilemez” Ülkede yaşanan olağanüstü durum gerekçe gösterilerek, hastane idarecileri tarafından hekimlere yapılan sözlü uyarılar ve gönderilen SMS mesajları ile “İstirahat raporu verilmemesi, olası haklı istirahat durumlarının dahi rapora dönüştürülmemesi, böyle bir durumda verilecek raporların daha üst makamlara iletildikten sonra onlar tarafından verileceği” şeklinde mesajlar geldiğini belirten Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali ...
Devamını Oku »

Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez!

Sayın Üyemiz; TTB olarak, hekim-hasta ilişkisinin bütününde, yani gerek muayene ve tedavi sırasında, gerekse raporlama ve tıbbi belgeleme (gözaltı muayeneleri, işkence vb. kötü muamele iddiaları gibi) süreçlerinin tamamında hiçbir otoritenin baskısı, talepleri ya da olağanüstü durum gerekçe gösterilerek hekimler üzerinde baskı ya da yönlendirme yapılmasının kabul edilemeyeceğini açıklıkla ifade etmek istiyoruz. Nasıl ki, her türlü demokratik hakkı ortadan kaldıran ve ...
Devamını Oku »