Haberler

12. BAHRİ TOYGAR SEMPOZYUMU

12. Bahri Toygar Sempozyumu bu yıl 1 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. Konu “BEYİN KANAMALARI VE İNME”. Felç ve ölümlere neden olmasıyla korkutan sağlık sorunlarından biri olan bu konuyu Beyin Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç bizlere aktaracak. Hacettepe, Marmara ve Harvard Üniversitelerinde eğitim alan Dr. Kılıç; 2012 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.  ...
Devamını Oku »

”Dr. Yaşar Ulutaş’ın yanındayız”

Türk Tabiplari Birliği’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamasında imzası bulunduğu için Aile Hekimliği Sözleşmesi fesh olan Dr. Yaşar Ulutaş’ın görevine dönmesi için TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay Tabip Odası yöneticiler, demokratik kitle örgütleri, hekim ve sağlık çalışanlarının destek verdiği basın açıklaması Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleşti. PROF. DR. ADIYAMAN, ...
Devamını Oku »

”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan “tütün kontrolü” ile ilgili düzenlemeye ilişkin görüşünü açıkladı. Teklifin 25, 26, 27, 28. maddelerinin tütün kontrolüne ilişkin düzenlemeleri içerdiğine yer verilen açıklamada, düzenlemede yer alan “düz paket” ve “satış noktalarının görünür olmasının ...
Devamını Oku »

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Üyelerimiz, Türk Tabipleri Birliği merkez konseyi üyesi olan arkadaşımız Dr. Yaşar ULUTAŞ’ın aile hekimliği sözleşmesi hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin feshedilmiştir. Masumiyet karinesini ihlal eden, adli süreç henüz tamamlanmadan insanları suçlu ilan eden bu anlayıştan derhal vazgeçilmelidir. Unutulmamalıdır ki haksızlıklara sesimizi çıkarmadığımız sürece bir gün bizim de canımızı yanabilir.  Bu hukuksuzluğu kınamak ve arkadaşımızın göreve iade talebi amacıyla yapacağımız basın ...
Devamını Oku »

Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Kandırmaca değil haklarımızı istiyoruz!”

TBMM’ye sunulan ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın sağlıkta şiddeti önlemeyeceğini, caydırıcı olamayacağını öne süren TTB, Adana Tabip Odası ile SES Adana Şubesi yöneticileri Atatürk Parkında bir saat nöbet tutarak TTB’nin önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın uygulamaya konulmasını istediler. İŞ GÜVENCESİ, CAN GÜVENCESİ, YAŞAM VE ÇALIŞMA HAKKIMIZ İÇİN NÖBETTEYİZ! CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, KESK, DİSK, TMMOB İKK’nın desteklediği, Adana Tabip Odası yöneticileri, hekimler ...
Devamını Oku »

“İçimizden Biri” etkinliğinin Ekim ayı konuğu Dr. Figen DEMİR KARDEŞ oldu

Uzm. Dr. Figen Demir Kardeş, Adana Tabip Odasınca düzenlenen ‘İçimizden Biri’ etkinliğinin konuğu oldu. ‘Hunili Doktor’dan Ortaya Karışık’ adlı kitabını imzalayan Uzm. Dr. Figen Demir Kardeş, kadın hekim gözüyle hayata bakışını anlattı. UZM. DR. MENTEŞ, “HEKİMSEL DAYANIŞMA ÇOK ANLAMLI” Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği ‘İçimizden Biri’ etkinliğinin ...
Devamını Oku »

TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitaplarında mesleğimizin saygınlığını zedeleyen, hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti körükleme potansiyeli taşıyan bazı içerikler son dönemde hekim kitlesinin tepkisini çekmiş, bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) 9 Ekim 2018’de Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazdığı resmi yazı ile ders kitaplarından bu bölümlerin çıkarılmasını talep etmişti. Konu ile ilgili olarak 18 Ekim ...
Devamını Oku »

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’e Yapılan Hukuksuz Uygulamayı Kabul Etmiyoruz”

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’e haksız, hukuksuz şekilde konan yurtdışa yasağına tepki gösteren Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Çalıştığı, yaşadığı yer belli olan bir bilim adamına uygulanan bu yanlış davranışı kabul etmediğimiz gibi, yapılan bilimsel çalışmaya ve hekim örgütlenmesine konulan engelin son göstergesidir” dedi. DİSK, KESK, TMMOB İKK, Adana Aile Hekimleri Derneği, İHD, HDP, ÖDP, hekimler ve ...
Devamını Oku »

Doktorlar Şiddete Karşı Atatürk Parkı’nda Nöbet Tutuyor!

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, şiddetin toplumsal yapıya sindiğini, Hekimlerin çalıştıkları sağlık kurumlarında ölümlere varabilen saldırılara hedef olmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek “Sağlıkta Şiddet Yasası bir an önce çıkarılmalıdır.” dedi. ATATÜRK PARKI’NDA BİR HAFTA NÖBETTEYİZ Atatürk Parkı’ında gerçekleştirilen ‘Şiddete Farkındalık Nöbeti’ne 26. Dönem CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, EMO Adana Şube Başkanı ...
Devamını Oku »