Duyurular

22-24 Şubat 2019- II. Aile Hekimleri Buluşması hk.

Sayın Üyemiz; Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK), 2015 yılında ‘Birinci Aile Hekimleri Buluşması’nı gerçekleştirmiş, toplantıda yapılan tartışmalar yazılı belge haline getirilip yayınlamıştı. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/ahek_bulusma.pdf Yapılacak toplantının amaçlarını, hedeflerini, çalışma yöntemini bildiren metin ve program içeriği ekte olup, toplantıya katılmak isteyen hekimlerimizin en geç 21 Ocak 2019 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesini bekler, çalışmalarınız da başarılar dileriz. TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU ...
Devamını Oku »

XVII. Çukurova Pediatri Günleri

Sayın Üyemiz; XVII. Çukurova Pediatri Günleri’ni 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Kampüsü Mithat Özsan Amfisi Balcalı, Adana’da yapılacaktır. Toplantının birinci günü kurslara ayrılmış olup, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu, Pediatrik EKG kursu, Çocuklarda Astım Atağı Tedavi Kursu ve Pediatri Hemşireliği kursu olmak üzere 4 farklı kurs düzenlenecektir. Toplantının ikinci gününde pediatri pratiğinde sık rastlanan durumlar olgular eşliğinde tartışılacaktır. ...
Devamını Oku »

Adana Tabip Odası’ndan TTB Duruşmasına Çağrı

Adana Tabip Odası, TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklaması üzerine Ankara’da açılan davanın 27 Aralık’ta görüşüleceği duruşmaya katılmaya tüm hekimleri davet etti. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte açıklama yaparak hekimleri Ankara’daki duruşmaya davet eden Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, şunları söyledi; “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin 24 Ocak 2018 tarihinde yaptığı “Savaş ...
Devamını Oku »

“Tıbbi Uygulamalarda Güncel Hukuki Sorunlarımız” konulu panel gerçekleştirildi

Hekimlere Hukuki Sorumlulukları Anlatıldı Adana Tabip Odası ‘Tıbbi Uygulamalarda Güncel Hukuki Sorunlarımız’ paneli düzenledi. Panele ÇÜTF Adli Tıp Anabilim Dalından Prof. Dr. Necmi Çekin ve Adana Barosu’ndan Av. Bülent Maraklı konuşmacı olarak katıldı. PROF. DR. AHMET HİLAL Adana Eczacı Odası Konferans Salonunda düzenlenen ve Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’in yaptığı panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. ...
Devamını Oku »

Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz

BASINA VE KAMUOYUNA ‘’Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz “ Dün itibarı ile birçok medya kuruluşu aracılığı ile kamuoyuna karnında ameliyat sonrası bant unutulduğunu ifade eden bir hasta ve avukatının görüntüleri yansımıştır.  Hasta  karnında unutulan bant nedeniyle şiddetli ağrılar çektiği ardından oluşan gebeliğinin ise bu nedenle alınmak istendiğini, avukatı ise karnında bant adı verilen yabancı cismin unutulduğunu ...
Devamını Oku »

“İçimizden Biri” etkinliğinin Kasım ayı konuğu Dr. S. Haluk UYGUR oldu

“SANAT VE TIP AYRILMAZ BİR BÜTÜNDÜR” Adana Tabip Odasının “ İçimizden Biri ” etkinliğinin Kasım ayı konuğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. S. Haluk Uygur oldu. Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, akademisyenler ve hekimlerin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan ATO YK Üyesi Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, ‘İçimizden Biri’ etkinliğini Çukurova Üniversitesi’nde okuyup uzmanlığı almış ya ...
Devamını Oku »

12. BAHRİ TOYGAR SEMPOZYUMU

12. Bahri Toygar Sempozyumu bu yıl 1 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. Konu “BEYİN KANAMALARI VE İNME”. Felç ve ölümlere neden olmasıyla korkutan sağlık sorunlarından biri olan bu konuyu Beyin Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç bizlere aktaracak. Hacettepe, Marmara ve Harvard Üniversitelerinde eğitim alan Dr. Kılıç; 2012 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.  ...
Devamını Oku »

”Dr. Yaşar Ulutaş’ın yanındayız”

Türk Tabiplari Birliği’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamasında imzası bulunduğu için Aile Hekimliği Sözleşmesi fesh olan Dr. Yaşar Ulutaş’ın görevine dönmesi için TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay Tabip Odası yöneticiler, demokratik kitle örgütleri, hekim ve sağlık çalışanlarının destek verdiği basın açıklaması Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleşti. PROF. DR. ADIYAMAN, ...
Devamını Oku »

”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan “tütün kontrolü” ile ilgili düzenlemeye ilişkin görüşünü açıkladı. Teklifin 25, 26, 27, 28. maddelerinin tütün kontrolüne ilişkin düzenlemeleri içerdiğine yer verilen açıklamada, düzenlemede yer alan “düz paket” ve “satış noktalarının görünür olmasının ...
Devamını Oku »