Hekime Şiddet Sona ERSİN

Hekime Şiddet Sona ERSİN

KAMUOYUNA DUYURU

Hekime ve sağlık çalışanlarına her gün 30′ un üzerinde saldırı olmaktadır. Ülkemizde şiddetin ulaştığı yer açısından bu sayı utanç vericidir.

Dün Aile Hekimi arkadaşımız Dr. Mahmut Özcan saldırıya uğramıştır. Tahlil sonuçlarını isteyen bir hasta sistem kaynaklı bir sorun nedeni ile sonuçlarını almadığı için hasta yakınının saldırısına uğramıştır. Hastalar ve yakınları sistemdeki aksaklıkların eksikliklerin sorumlusu olarak bile hekimleri görmekte ve sağlık çalışanlarına utanmadan saldırabilmektedir. Bu böyle devam ederse bir kez daha belirtiyoruz ki yakında hastalarınıza yardım edecek hekim bulamayacaksınız.

Tekrar çağrı yapıyoruz; sağlıkla ilgili TTB tarafından verilen sağlık yasa tasarısını meclisten geçirin. “Sağlık çalışanlarına görevi başında bir saldırı olursa saldırgana verilen cezayı artırın”.

Biz Adana Tabip Odası olarak, söz konusu sağlıkta şiddet olduğunda tüm dernek ve sendikalarla beraber hareket edip en güçlü tepkiyi gösteriyoruz. Aynı zamanda avukatımızla hukuki destek veriyoruz ve şiddet uygulayanın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda da şiddet yasasının çıkması için her türlü mücadeleyi yapacağımızı belirtiyoruz.


Tüm sağlık çalışanlarına şimdiden söylüyoruz. 17 Nisan Dr. Ersin Aslan’ın öldürüldüğü günün sağlıkta şiddetle mücadele günü olmasını istiyoruz. 17 Nisan da sağlıkta şiddete karşı sesimizi yükselteceğiz ve GöREV eyleminde olacağız.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu