Katsayılar

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları Adana ili için

01.07.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak katsayı

19.20 olarak belirlenmiştir

Elektronik olarak erişilebilen ve abonelikleri yapılan
( https://huv.ttb.dr.tr/loginform.php ) Türk Tabipleri Birliği HUV tarifesi 1 Ocak 2015’den itibaren yürürlüğe girmiştir. Bundan böyle Türk Tabipleri Birliği’ nin özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi  işlemleri TTB-HUV üzerinden yürütülmektedir.
TTB Merkez Konseyi yılın ikinci yarısı için katsayıyı yeniden değerlendirme kararı almıştır.

Birim     X     Katsayı     =     Toplam     +     KDV %8     =     KDV li Toplam

25          X     19.20 TL   =      480.00 TL    +     38.40 TL     =     518.40TL

2022 Yılı 2. Dönem Katsayı PDF Formatı için tıklayınız…

Cevapla