Katsayılar

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları Adana ili için 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 yılı için uygulanacak katsayı 8.77 olarak belirlenmiştir.

Elektronik olarak erişilebilen ve abonelikleri yapılan
https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/229851 ) Türk Tabipleri Birliği HUV tarifesi 1 Ocak 2015’den itibaren yürürlüğe girmiştir. Türk Tabipleri Birliği 2008 Asgari Ücret tarifesinin yerini almaktadır. Bundan böyle Türk Tabipleri Birliği’nin özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi  işlemleri TTB-HUV üzerinden yürütülmektedir.

Birim     X     Katsayı     =     Toplam     +     KDV %8     =     KDV li Toplam

25          X     8.77 TL   =      219.25 TL    +     17.54 TL     =     236.79TL

Cevapla