Yeniden ısıtılan teklif: Malpraktis Kanunu

Yeniden ısıtılan teklif: Malpraktis Kanunu

Sayın Üyemiz;
Malpraktis Kanunu hakkında TTB görüşü linkte sunulmuştur.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu

Link İçin Tıklayınız…