Yönetim Kurulu

AliihsanOkten Dr. Ali İhsan ÖKTEN (Başkan)
1963 Tarsus doğumlu.
1988 yılında Cerrahpaşa Tıp Fak. bitirdi.
1996 yılında Ankara Numune E.A. Hastanesi’nde Beyin Cerrahi ihtisasını tamamladı.
Adana Tabip Odası’nın 2012-2014 dönemi başkanlığını yaptı.
Halen Adana Numune E.A. Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği’nin Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak çalışmakta.
ErhanOzeren Dr. A.Erhan ÖZEREN (Genel Sekreter)
1970 Gaziantep doğumlu.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu.
Kürkçüler Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimliği yapmaktadır.
ZehraFilizTuran Dr. Zehra Filiz GÜNDOĞAN TURAN (Muhasip Üye)
Adana doğumlu.
1993 Ç.Ü. Tıp Fakültesi mezunu.
2003 yılında Çukurova Üniversitesi’nde Anestezi Uzmanlığını tamamladı.
2003 – 2008 yılları arası Maltepe Üniversitesi’nde çalıştı.
2008 yılından beri Adana Ortopedia Hastanesi’nde Anestezi Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.
SelehattinMentes Dr. Selahattin MENTEŞ (Veznedar)
1968 Ceyhan doğumlu.
1995 Ç.Ü. Tıp Fakültesi’ mezunu.
2011 yılında Erciyes Üni. Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi ihtisasını tamamladı.
Şuan Adana Numune E.A. Hast. Radyasyon Onkolojisi kliniğinde Uzman doktor olarak çalışmakta.

AhmetHilal Dr. Ahmet HİLAL (Üye)
1966 Adana doğumlu.
Ç.Ü. Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi.
1998 yılında Adli Tıp Uzmanı, 2013 yılında Adli Tıp Profesörü oldu.
2012-2014 yılında Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Halen Ç.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD çalışıyor.
HakanSen Dr. Hakan ŞEN (Üye)
1966 Antakya doğumlu.
1988 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. mezunu.
Aile Hekimi.
1998-2002 yıllarında Adana Tabip Odası yönetim kurulu üyeliği.
2000-2002 Adana Tabip Odası Yön. Kur. Genel Sekreterliği.
1998-2000 T.T.B. Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği.
1999-2004 Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Sekreterliği.
Pratisyen Hekimlik Derneği Adana Şube kurucusu.
2014 – 2016 Adana Tabip Odası Yön. Kur. Üyesi.
Halen Orhan Taç ASM’de görev yapmaktadır.
FeratErol Dr. Ferat EROL (Üye)
1963 Adana Doğumlu.
1988 Ç.Ü. Tıp Fakültesi mezunu.
1996 Ç.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı Bölümü’nden mezun oldu.
20 yıl SSK Doğumevinde Uz. Hekim olarak çalıştı.
Özel Adana Metro Hastanesi’nde Uzman Hekim olarak çalışmaya devam etmektedir.

Cevapla