Yönetim Kurulu

Dr. Ahmet HİLAL (Başkan)
1966 Adana doğumlu.
Ç.Ü. Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi.
1998 yılında Adli Tıp Uzmanı, 2013 yılında Adli Tıp Profesörü oldu.
2012-2014 yılında Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Halen Ç.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp AD çalışıyor.
Dr. Mürşit Enis AKYÜZ (Genel Sekreter)
1985 Manisa doğumlu.2012 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
2016-2018 Adana Tabip Odası Denetim Kurul üyeliği yaptı.
Halen Suluca Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak çalışmakta ve SBÜ Adana Şehir Hastanesi’nde SAHU Aile Hekimi Uzmanlık Eğitimi almakta.
Dr. Ali İhsan ÖKTEN (Muhasip Üye)
1963 Tarsus doğumlu.
1988 yılında Cerrahpaşa Tıp Fak. bitirdi.
1996 yılında Ankara Numune E.A. Hastanesi’nde Beyin Cerrahi ihtisasını tamamladı.
Adana Tabip Odası’nın 2012-2014 dönemi başkanlığını yaptı.
Halen Adana Numune E.A. Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği’nin Eğitim  Sorumlusu olarak çalışmakta.
Dr. Ayşe Nur İZOL TORUN (Veznedar)
1975 ŞanIıurfa  doğumlu.
1999 Gazi.Üniv.Tıp.Fak. mezunu,
2004 yılında İç Hastalıkları uzmanı,
2008 yılında Endokrinoloji uzmanı,
2012 yılında doçent doktor oldu,
Halen serbest hekimlik yapmaktadır.
Dr. Gürsel ÖZGÜR (Üye)
1960 Ankara doğumlu.
1985’de İstanbul Tıp Fakültei (Çapa) mezunu.
Adana’da Gastroenteroloji uzmanı olarak Özel hastane’de çalışmaktadır.
Dr. Ergün VİJDAN (Üye)
1962 Adana doğumlu.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 21 yıllık devlet memurluğundan sonra 8 yıldır Adana’da İşyeri hekimliği yapmakta
Dr. Muhsin İNAL (Üye)
1967 Adana Karataş doğumlu.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990 Mezunu.
Halen Özel bir Hastanede Acil Hekimliği yapmakta.

Cevapla