Haberler

TTB’den Asistan Hekimlerin Sorunlarına Dair Değerlendirme

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, asistan hekimlerin sorunlarına ilişkin 17 Kasım 2021 günü çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında söz alan TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, eğitim-araştırma ve üniversite hastanelerinde işgücünün tamamen asistan hekimler üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekti. “Rümeysa arkadaşımızın ölümü sonrası gösterilen ortak tepki, bakanlığı nöbet ...
Devamını Oku »

TTB’nin İstanbul Sözleşmesi’nin Feshine Karşı Açtığı Davada Yürütmeyi Durdurma Talebi Oyçokluğu ile Reddedildi

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kamuoyunda “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni fesheden 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için açtığı davada; demokrasi ve kadın mücadelesi adına kabul edilemez bir karar çıktı. Danıştay 10. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru ve yürütmenin durdurulması taleplerini oyçokluğu ile ...
Devamını Oku »

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, asılsız ve delilsiz suçlamalarla yargılandığı ve 23 Kasım 2020’de tutuklanıp 10 Şubat 2021’de tahliye edildiği davanın karar duruşmasında beraat etti. Duruşmayı TTB Merkez Konseyi, TTB Yüksek Onur Kurulu ve TTB Etik Kurulu’nun mevcut ve geçmiş dönemlerdeki üyeleri, birçok ilden tabip odalarının başkanları ve ...
Devamını Oku »

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Menteş, “Şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz işyerlerinde çalışmak istemiyoruz”

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Tabip Odası’nda yaptığı basın açıklamasında “Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz, Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa ve güvenli işyerleri istiyoruz” dedi.   Hiçbir kamu kurumuna hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz girilemezken hastanelere akla gelebilecek her türlü zarar verici alet ile girilebilmesini kabul etmediklerinin de altını çize Başkan Uzm. Dr. Menteş, “Klinikler, yoğun bakımlar, acil servisler, ...
Devamını Oku »

TTB ve KESK: ‘Ret’leri Reddediyoruz, Barışa Sahip Çıkıyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından Barış Akademisyenleri’nin başvurularına ret kararı verilmesi ile ilgili olarak “Retleri reddediyoruz, barışa sahip çıkıyoruz” başlığıyla 16 Kasım 2021 günü Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasına TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, KESK eş genel başkanları Şükran Kablan Yeşil ve ...
Devamını Oku »

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Kasım 2021 günü Ankara Anıtpark’ta “Geçinemiyoruz: Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza” başlıklı bir basın açıklaması düzenledi. Demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin de destek verdiği basın açıklamasında “Halk için bütçe”, “Vergide adalet”, “İnsanca yaşayacak ...
Devamını Oku »

TTB Hekim Buluşmaları İzmir ve Samsun’da Devam Etti

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığı yeni mücadele süreci kapsamındaki hekim buluşmaları 10 Kasım 2021 günü devam etti. TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı ile Manisa Tabip Odası yöneticileri, Özel Tınaztepe Galen Hastanesi’nde hekimlerle bir araya geldi. Hekimlerin sorunları hakkında yapılan çalışmaların konuşulduğu toplantının ardından başhekim ile de bir ...
Devamını Oku »

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem sürecinin dördüncü haftası kapsamında, çalışma koşullarında iyileştirme ve güvenli, sağlıklı çalışma alanları talebiyle 11 Kasım 2021 günü birçok ilde işyerlerinde ve tabip odalarında basın açıklamaları düzenledi. Basın açıklaması metninin tamamı şöyle: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz! İlk resmî vakanın açıklandığı 11 Mart 2020’den ...
Devamını Oku »