1. BASAMAKTA EĞİTİM TOPLANTISI – “ALTINI ISLATAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM” KONULU EĞİTİM TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

1. BASAMAKTA EĞİTİM TOPLANTISI – “ALTINI ISLATAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM” KONULU EĞİTİM TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.

ac.1

 

Merhaba Arkadaşlar,
Birinci Basamak Eğitim Günleri çerçevesinde Adana-Osmaniye Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu tarafından
düzenlenen Yeni yılın ilk toplantısı;   Prof.Dr.Aysun Bayazıt’ın  (Ç.Ü. Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji ) katıldığı “1. Basamakta Altını Islatan Çocuğa Yaklaşım” konulu eğitim toplantısı 11 Ocak 2012 Çarşamba günü  Adana Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Toplantı Salonu’nda düzenlenmiştir.

Toplantı, Adana-Osmaniye Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuh Demirpas’ın  Prof. Dr. Aysun Bayazıt’ın kısa bir özgeçmişini okumasından sonra konu ile eğitim toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonunda konuşmacıya teşekkür belgesi verilmiştir.

        Dr. Nuh Demirpas
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       
Genel Sekreteri

 

ac.2

 

ac.3

 

ac.4