‘1 NİSAN’ PANDEMİDE YİTİRİLEN HEKİMLERİ ANMA GÜNÜ

‘1 NİSAN’ PANDEMİDE YİTİRİLEN HEKİMLERİ ANMA GÜNÜ

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu Kovid-19’dan 1 Nisan 2020 gününden bugüne 152 hekim toplamda 395 sağlık çalışanını yitirdikleri söyeleyen Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Selahattin Menteş, “Vaka sayıları bizleri ürkütmektedir. Bugün bizler için bir kez daha bütün salgınlarda bilimin ve aklın ışığında, kuralların büyük bir ciddiyetle ve tavizsiz biçimde uygulanması gerektiğini hatırlatma günüdür.” dedi.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik binası önünde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları Kovid-19 salgını nedeniyle yitirilen hekim ve sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunup, fotoğraflarının bulunduğu afişe karanfiller bıraktılar.

UZM. DR. MENTEŞ, “SALGIN YÖNETİMİ ALTINDA HEKİMLİK YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”
TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, KESK ve TMMOB’a bağlı oda başkanlarının yanı sıra sağlık bileşenlerinin katılarak destek verdiği ‘Anma Töreni’nde Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, şunları söyledi;
“Bugün COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ölüm yıldönümü. Hekimler için başkalarının hayatını kurtarma çabası bazan kendi hayatlarımıza mâl olabilir. İşte Hocamız ve kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımız bunu bir kez daha göstermiştir. Bugün kaybettiğimiz bu canlarımıza saygı gösterme ve anılarına sahip çıkma günüdür. Bugün Türk Tabipleri Birliği tarafından COVID-19 pandemisinde en ön safta mücadele edip, görevinin gereğini her şartta yerine getirmeye çalışırken yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarını anma günüdür. Bugün bizler için bir kez daha bütün salgınlarda bilimin ve aklın ışığında, kuralların büyük bir ciddiyetle ve tavizsiz biçimde uygulanması gerektiğini hatırlatma günüdür. Toplumsal yaşamın ihtiyaçları ve bilimsel aklın gereklerine uyulmayan bir ülkede, yasakların, kuralların, yaptırımların ve cezaların kişiye, gruba, partiye, zümreye göre değişen şekilde uygulandığı bir salgın yönetimi altında hekimlik yapmaya devam ediyoruz.”
“Azalmak bir yana her geçen gün ürkütücü rakamlara ulaşan COVID-19 hastalarının yanı sıra yüzbinlerce COVID19 dışı hastanın ertelenmiş derdine şifa olmaya çalışıyoruz. Sadece ülkemizde değil bütün dünyada bilim insanlarının hemfikir olduğu; pandemide elimizdeki en etkili araç olan aşı gerçeğinin ülkemizdeki yansımalarını, aşının tedarikinde ve uygulanmasında yaşanan gecikmeleri kaygıyla izlemeye devam ediyoruz. Pandeminin geldiği noktada ülkemizde toplamda 3 milyon 317 bin hasta ve maalesef 31 bin 537 insanımızı kaybettik. Günlük vakalarımız 40 binlere ulaşmıştır. Her gün 150 vatandaşımız ölmeye devam ediyor. Tablo bu olmasına karşın pandemiyi yönettiğini söyleyenler bilim ve akıl dışı uygulamalarına devam etmektedir. Halka önerilerde bulunmaktan başka bir yetenekleri olmayanlar, halkımıza kötü örnek olmak için ellerinden geleni ardlarına koymamaktadırlar. Halkımız ekonomik çıkmaz ve pandemi çıkmazı ile başbaşa bırakılmıştır. Tüm bu olumsuzluklara karşın Adana önerilerimize uymaya çalışmaktadır. Vatandaşlarımıza çağrımız uyarılarımızı dikkate almaya devam edin. Umutmayalım ki bu salgınla ancak toplumsal mücadele ve dayanışma ile baş edeceğiz.”
“Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu yitirdiğimiz 1 Nisan 2020 gününden bugüne 152 hekim toplamda 395 ekip arkadaşımızı yitirdik. Yaşadığımız kayıplara, yüreklerimizi dağlayan acıya rağmen her durumda görevimizin başındayız. Tek bir hastamızın mağduriyet yaşamaması için yeminimizin gereğini yerine getirmeye hazırız. Yeter ki, başka hekimler, başka sağlık çalışanları ölmesin… Yeter ki tek bir yurttaşımızın daha evine ölüm acısı düşmesin…”

DOÇ. DR. ÖKTEN, “KURALLAR TAVİZSİZ UYGULANMALI”
Kovid-19 pandemisinde onbinlerce yurttaşla birlikte hekim ve sağlık çalışanı ölümlerinin devam ettiğini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, konuşmasında “Bugün bütün salgınlarda olduğu gibi Kovid-19 pandemisinde de ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel bütün tedbirlerin bilimin ve aklın ışığında alınması, kuralların büyük bir ciddiyetle ve tavizsiz biçimde uygulanması gerektiğini hatırlatma günü’dür. Bugün toplum sağlığının, insan yaşamının keyfiliğe, kuralsızlığa, tedbirsizliğe, liyakatsizliğe yetki kullanımına terk edilmeyeceğini; insan yaşamının şakaya, ironiye izin vermeyeceğini görme ve gösterme, anlama ve anlatma günü’dür. Bizler toplumsal yaşamın ihtiyaçları ve bilimsel aklın gereklerine uyulmayan bir ülkede, yasakların ve kuralların sadece kendilerine göre şekillendirildiği, pandemi bahane edilerek antidemokratik uygulamaların ve kendi yaşam biçimlerinin topluma uygulanmaya çalışıldığı bir salgın yönetimi altında hekimlik yapmaya devam ediyoruz.” dedi.