10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Sayın Üyemiz,

Bugün 10 aralık dünya İnsan Hakları Günü, bundan 67 yıl önce 1948 yılında birleşmiş milletler de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildi.Bu bildirge insanlık adına önemli bir kazanımdı. Tüm insanlar için eşit, bölünemez ve devredilemez olan haklar aynı zamanda dünya da adaletin, özgürlüğün ve barışın da temelini oluşturuyordu. Oysa geçen bunca yıla rağmen ülkemizde ve dünyada halen yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele, düşünce, ifade ve inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, çevre hakkı, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı, mülteci ve sığınmacılarla ilgili olarak insan hakları ihlalleri olanca hızıyla devam etmektedir.

Toplu katliamların, cinayetlerin, işkencenin ve tecavüzün olmadığı; barış içinde, sevgi dolu bir dünyada, insan onuruna yakışır biçimde yaşam dileğimizle;

İnsan Hakları Gününüz Kutlu Olsun
Adana Tabip Odası