10 Ekim Katliamında Yitirdiğimiz Canlar Anıldı

10 Ekim Katliamında Yitirdiğimiz Canlar Anıldı

TÜM DARBE VE DARBE GİRİŞİMLERİNİ KINIYOR, LANETLİYORUZ
Barış Anıtı önünde bir araya gelen Adana Tabip Odası, DİSK, KESK ve TMMOB Adana Şube Başkan, yöneticileri ile üyeleri adına açıklamayı okuyan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “15 Temmuz günü ülkemiz bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Düne kadar devletin her kademesinde kol kola girip ülkeyi yönetenler, 15 Temmuz günü darbeye kalkışmışlardır. Darbenin yapıldığı gün yaptığımız gibi bugünde askeri ve sivil tüm darbe ve darbe girişimlerini kınıyor, lanetliyor, karşısında olduğumuzu net bir şekilde bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu.

KURUNUN YANINDA YAŞ YANMAMALI
Anayasal düzene karşı bu kadar ağır girişimde bulunan darbecilerin ve onlara destek olanların hak ettikleri en ağır cezaları almalarını desteklediklerinide söyleyen Doç. Dr. Ökten, “Evet Türkiye’de, anti demokratik, barışı ve hukuku toptan ortadan kaldırabilecek askeri bir darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır ancak emeği, barışı, demokrasiyi, laikliği, tüm hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelen bir sivil darbe sürecinin işlediğini görmezden gelmek mümkün değildir. Kurunun yanında yaşın yanmamasını, sürek avının devam ettirilmemesini, darbeyle hesaplaşma adı altında ülke demokrasisine, hukuk devletine ve temel hak ve özgürlüklere darbe vurulmamasını da istemekteyiz. Bizler şiddete dönüşmeyen her türlü düşünce ve ifade özgürlüğünün olduğu, kuvvetler ayrılığının hakim olduğu, adaletin herkese hakim kılındığı, toplumsal huzur ve barışın sağlandığı, kurum ve kurallarıyla işleyen bir parlamenter demokrasiden yana olduğumuzu bunun için de laik, demokratik, bağımsız, özgürlükçü bir Türkiye Cumhuriyetinde barış içinde yaşamak istiyoruz. Biz yıllardır şeriatçı, tarikatçı, cemaatlerin devletin tüm birimlerine sızdığını, ele geçirdiklerini ve bunu mevcut iktidarların destekleri ile yaptıklarını da biliyorduk. Bugün aldatıldık deyip af dileyenler dün bu tarikat ve cemaatlerle işbirliği halinde idi. Bugün tek bir Fetullah Gülen cemaati ile mücadele edilmesi tek başına yeterli olmayacaktır. Tüm cemaatler ve şeriatçı tarikatlarla aynı şekilde mücadele edilmezse bir süre sonra onlar ülke yönetimine gelmek için darbe yapacaklardır.

ÖFKELER CENAZELERLE GÖMÜLMÜYOR
10 Ekim Ankara katliamının üzerinden tam 10 ay geçtiğinide hatırlatan Doç.Dr. Ökten, “Bugüne kadar başta Ankara ve İstanbul’da olmak üzere bir çok yerde patlayan bombalar nedeniyle yüzlerce vatandaşımız, yoldaşımız, canımız öldü ve yaralandı. Ne yazık ki hiç bir bombalama olayının faili bulunamadı. Ancak acımız, öfkemiz ve isyanımız geçmedi ve geçmeyecek! Öfkemiz cenazelerimizle beraber gömülmüyor; acımız yaralılarımızın iyileşmesiyle azalmıyor; isyanımız zamanla sönüp gitmiyor! Çünkü emeğin, barışın ve demokrasinin düşmanları henüz hesap vermedi. Yıllardır toplumsal muhalefete karşı rutin olarak uygulanan polis kuşatması bir yana, İç Güvenlik Yasası ile daha da sert biçimde emek-barış-demokrasi güçlerini baskı altına almayı amaçlayan devlet gücünün, 10 Ekim’de tesadüfen hayatta kalanlara karşı kullanıldığı apaçık oradadır. Arkadaşlarımızın anısını da, ülkemizi de IŞİD zihniyetine ve IŞİD katliamlarının destekçilerine bırakmayacağız! Eşit, özgür, laik, demokratik ve barış içinde bir Türkiye’yi omuz omuza vererek kuracağız! Darbeciler, diktatörler kaybedecek! Emek kazanacak! ?Barış kazanacak! ?Demokrasi kazanacak!” dedi.

1 2 3