11 MART’TA NEDEN ANKARA’YA GİDİYORUZ? TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ NEDİR?

Değerli meslektaşlarım,

“Sağlık Reformu yapıyoruz”!!!!”Herkesin sağlık sigortası olacak”!!!!”Gözünüz aydın; artık herkes güvence altına alındı!”!!

Bizler; Adana Sağlık Hakkı Meclisi’nin üyeleri olarak bu yalanlara inanmıyoruz. Bizler; sağlık sisteminin soygun sistemine dönüştüğünü ve işlerin iyileşeceğine daha da kötüleştiğine inananlardanız.

Genel Sağlık Sigortası’nın “Paran kadar sağlık” döneminin başlangıcı olduğunu, hastaların müşteri hastanelerin işletme mantığı ile yönetilmesine, çalışanların da köle olmasına izin vermeyeceğimizi ve mücadelemizi hep beraber ve hep birlikte yapacağımızı ve haklarımız için bir araya gelerek;

11 Mart 2012 Pazar günü saat 09.00-14.30 saatleri arasında Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ’NDE buluşuyoruz.

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ NEDİR? NEDEN ANKARA’YA GİDİYORUZ? İle ilgili açıklama ve program aşağıda sunulmuştur.

Ankara’da toplanacak olan TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ’ ne ulaşım Adana Tabip Odası tarafından otobüslerle ücretsiz olarak sağlanacaktır. Katılmak isteyen meslektaşlarımız Adana Tabip odası’nı arayarak (0 322 458 00 08 – 0 533 745 51 19) isimlerini ve kaç kişi katılacaklarını 8 Mart 2012 Perşembe günü saat 17.00’a kadar bildirmeleri rica olunur.

Adana’dan hareketimiz 10 Mart 2012 Cumartesi günü saat 24.00’da Tren Garı önünden (Uğur Mumcu Meydanı) olacaktır ve aynı gün Adana’ya geri dönülecektir. 

Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ NEDİR? NEDEN ANKARA’YA GİDİYORUZ?

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi, başta Genel Sağlık Sigortası, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Hastane Birlikleri olmak üzere uygulanan sağlık politikalarından doğan/doğabilecek mağduriyetler ve bu politikalara karşı yürütülecek sağlık hakkı mücadelesi ile ilişkili bir oluşumdur.

Toplantıya 9 Şubat 2012 tarihli basın toplantısında imzası olan sağlık örgütleri (Türk Tabipleri Birliği/Türk Diş hekimleri Birliği/Türk Hemşireler Derneği/Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası/Devrimci Sağlık İş Sendikası/Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği/Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği/Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği/Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği/Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği/Tıbbi Laboratuar Teknisyen ve Teknikerleri Derneği/Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) davet etmektedir.

11 Mart 2012 Pazar günü yapılacak olan “Açılış töreni” kurum temsilcileri/üyeleri, illerden gelen İl Sağlık Hakkı Meclisleri temsilcileri/üyeleri ve sürece katkı vermek isteyen bütün kurum ve kişilerin katılımıyla yapılacaktır.

Oluşumun ruhu ve kuvveti İl Sağlık Hakkı Meclislerinde ortaklaşmaktan gelecektir.

Açılış töreniyle 11 Mart’tan sonra önümüze koyacağımız hedef/hedeflerle ilişkili olarak illerde Sağlık Hakkı Meclislerinin etkin bir çalışma sürecini başlatma hedeflenmektedir.

Etkinliğin yapılacağı yerde (salonda ve bahçesinde) sadece meclise ait logo, flama ve süslemeler bulunacaktır.

Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi’nin açılışı ile ilgili ETKİNLİK PROGRAMI aşağıdaki gibidir:

09:00 İllerden gelenlerle röportaj/çekim; fuayede (hava uygun olursa bahçede) müzik
10.30 Müzik topluluğu (Hacettepe Band)
11.00 Açılış
11.10 Bize Yalan Söylediler; Sağlık Sistemi $oygun Sistemine Dönüştü (VTR)
11.30 Açılış Konuşması: Neden Sağlık Hakkı Meclisleri?
11.50 Selamlama (Kurum Temsilcileri)
12.10 İl Sağlık Hakkı Meclislerinin Tanıtımı
12.40 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sağlık “Reformu”nu Oyluyor,
13.10 Halkız Biz, Parmakla Sayılmayan: Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu
13.40 Herkese Eşit, Parasız Sağlık İçin Birleşik Mücadele Programı’nı Hep Birlikte Oluşturuyoruz (Önerilerin Divan Heyeti’ne önceden yazılı olarak verilmesi gerekmektedir.)
14.00 Müzik: Hacettepe Band
14.30 Kapanış