1.11.2010 DEN SONRA UYGULAMAYA KONULAN E-RAPOR UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarım,
1 Kasım 2010 tarihinden sonra uygulamaya konulan E-rapor sisteminde güvenlik sorunu çok önemli bir tehlike olarak devam etmektedir. Bu raporlar hekim dışı personel tarafından girilerek çıkarılabiliyor. Sağlık Bakanlığı,  E-rapor ve hekim sorumluluğu konusunda herhangi bir çalışma yapmış değildir. Bu konu hakkında Türk Tabipleri Birliği tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.
 
Meslektaşlarımızın güvenlik açısından dikkatli olmalarını ve bu konu hakkında hassas davranmalarını rica ederiz.
 
Bilgilerinize saygı ve sevgilerimle,
 
Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri 

E-RAPOR UYGULAMASI

Sağlık hizmet sunucularında ilaç temini amacıyla oluşturulan sağlık kurulu raporları
aşağıdaki işlem basamaklarına göre hazırlanmaktadır.

1. Hastanın herhangi bir sağlık problemi nedeniyle sağlık hizmet sunucusuna
(ilgili poliklinik – hekim) başvurması,

2. Hekim tarafından yapılan muayene ve işlemlerden sonra sağlık kurulu raporu
verilmesi gerekiyorsa,

01.112010 Öncesi Sağlık Raporu Uygulaması
A. Tek Hekim Raporu
A.1- Hastanın sağlık kurulu rapor servisine sevk edilmesi
A.2- Sağlık kurulu raporu servisince matbu tek hekim sağlık kurulu raporunun
oluşturulması
A.3- İlgili hekim tarafından imzalanması
A.4- Hastane yöneticisi (başhekim-başhekim yardımcısı) tarafından onaylanması
A.5- Tek hekim sağlık raporunun evrak tarih sayısı verilerek hastaya teslim edilmesi

B. Sağlık Kurulu Raporu
B.1- Hastanın sağlık kurulu rapor servisine sevk edilmesi
B.2- Sağlık kurulu raporu servisince matbu tek hekim sağlık kurulu raporunun
oluşturulması
B.3- Sağlık kurulu heyetince belirlenen günde hastanın kontrol edilmesi
B.4- İlgili hekimler tarafından imzalanması
B.4- Hastane yöneticisi (başhekim-başhekim yardımcısı) tarafından onaylanması
B.5- Sağlık kurulu raporunun evrak tarih sayısı verilerek hastaya teslim edilmesi

3. Hastanın ilaç temini amacıyla eczaneye başvurması aşamasında rapora ait bilgiler
eczacı tarafından MEDULA eczane uygulamasına kaydedilmesi

01.11.2010 sonrası E-Rapor Uygulaması
1. Sağlık Hizmet Sunucusu“Muayene Kullanıcısı” yetkisi ile ilaçlara ait etkin
madde kodunu taslak rapor olarak kaydeder.

2. MEDULA “Başhekim Kullanıcısı” yetkisi ile MEDULA sisteminde oturum
açılır daha sonra açılan ekranın sol tarafında bulunan“İlaç Rapor Çıktısı ve Onay”
bağlantısını kullanarak rapor sorgulama sayfasından güne göre veya rapor takip numarasına göre sorgulama yapılır. Sorgulama sonucu gelen liste ise başhekim veya yetkilendirdiği personel tarafından onaylanır.

3. Bu şekilde sadece rapor tarihi 01.11.2010 sonrası olan raporlar kaydedilecek
olup, bu raporların eczane tarafından kaydedilmesine izin verilmeyecektir. Bu nedenle hak
sahiplerinin (hastaların) ilaç temininde zorluklar yaşamaması için hastaneler tarafından
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 01.11.2010 tarihinden önce çıkartılıp MEDULA
hastane uygulamasına kaydedilmeyen raporların MEDULA hastane uygulamasına
kaydedilmelerine izin verilmeyecek olup, bu raporların eczanelerce MEDULA eczane
provizyon sistemine kaydedilmesine izin verilecektir.

4. Söz konusu raporların kayıt edilmesiyle ilgili raporun doğruluğuna ve
geçerliliğine yönelik sorumluluk, raporu düzenleyen hekim ve en son raporu onaylayacak
olan başhekimdedir.