12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması

12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması

Değerli Meslektaşım,

Birinci basamak sağlık hizmet alanında yaratılan tahribata her geçen gün yenileri eklenmekte, Bakanlık sağlık politikalarının yanlışlığının beklenen olumsuz sonuçlarıyla karşılaştıkça, sorunları bu alanda özveriyle hizmet sunan sağlık çalışanlarının temel haklarını kısıtlayan, çalışma koşullarını ağırlaştıran “çözümler” üretmektedir.

Aile Hekimlerine ve diğer Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hafta içi saat 20: 00’ye dek, Cumartesi günleri 09: 00-17: 00 saatleri arasında nöbet adı altında esnek mesai yaptıracağını ilan etmiş bulunmaktadır. Üstelik, ASM çalışanlarının hastane acil servislerinde, 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat zorunlu nöbet tutmasına ilişkin düzenlemeler de halen yürürlüktedir.

Sağlık Bakanlığına uyarı olmak üzere hekimler ve ASM çalışanları, TTB’nin çağrısıyla, idarenin yürüyüşü engelleme çabalarına rağmen 29 Kasım 2014 Cumartesi günü Ankara’da TTB önünde toplanarak Sağlık Bakanlığı önüne yürümüş, burada bir basın açıklaması yapmıştır.

Her ne kadar 09.12.2014 günü Sağlık Bakanlığı Nöbetlerle ilgili genelge yayınlamış olsa da, Bakanlığı sürdürmekte olduğu yanlış politikadan vazgeçirmek için Adana Tabip Odası 12 Aralık’ta uyarı amacıyla yapılacak bir günlük G(ö)rev etkinliği ve 13 Aralık’ta Ankara’da yapılacak yürüyüş ve basın açıklamasına katılma kararı almıştır. Ankara’ya gitmek isteyen üyelerimizin Adana Tabip Odasını (4580008) arayarak isim yazdırmaları rica olunur.

Beklentimiz Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına uzun, fazla ve esnek çalışmayı öngören baskıcı tutumundan vazgeçmesi ve hekim ve sağlık çalışanlarının örgütleriyle, alanla temas içinde halkımız yararına politikalar geliştirmesidir.
Saygılarımızla,

Dr.H.Neslihan ÖNENLİ MUNGAN
Başkan

ahek_afis