13-14 Mart’ta G(ö)REV’deyiz

13-14 Mart’ta G(ö)REV’deyiz

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi sağlık sistemimiz ciddi sıkıntılar yaşamakta. Tüm basamaklarda büyük sorunlarla baş başa kalmaktayız. Bu sorunlar karşısında Sağlık alanında örgütlü 25 kurum aşağıdaki ve daha yazamadığımız başka gerekçeler nedeniyle 13-14 Mart ta G(ö)REV etkinliği yapacaklarını duyurarak, iş bırakma kararı almıştır. Gerekçelerimiz, eylem programımız ve eylem kararı alan kurumları aşağıda görebilirsiniz. Aile hekimleri; uzun, kuralsız, iş güvencesiz, fazla çalıştırılmakta, Angarya nöbetler tutturulmakta. ASM giderleri giderek artarken ücretler yerinde saymaktadır. Belediyelerin yapması gereken Defin ruhsatı nöbetleri Aile Hekimlerine tutturulmaktadır. Hekimler bilgisayarların başında veri giriş elamanı gibi çalışmaktadır. Birinci basamak daha birçok sorunla karşı karşıyadır…

– Acilde çalışan hekim arkadaşlarımız iş yoğunluğu (Ülke nüfusunun çok üstünde acil müracaatları) ve sayıca yetersiz sağlık personeli sayısının yanında yeni bir uygulama ile iş güvencesiz-sözleşmeli çalıştırılmaya zorlanmakta…

– Hastanelerde; performans ve benzeri uygulamalar, kamu hastaneler birliği gibi uygulamalar nedeniyle büyük sıkıntılar içinde çalışılmaktadır. Tıbbi Malzeme bulmakta zorluğun yanı sıra malzeme kalitesi ayrı bir sorun oluşturmaktadır. İş barışı bozulmuş durumdadır. Hastaneler birer işletme haline dönüştürülmüştür. Hekimler ciro baskısı altında çalışmaktadır. Muayene süreleri bazı polikliniklerde 5 dk ya kadar düşmüştür.

– Başta tıp eğitimi olmak üzere sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Paket programlar nedeniyle tahlil, tetkik ve araştırma yapılamaz hale gelmiştir. Üniversiteleri Bakanlığa bağlamak için baskıcı uygulamalar yapılmaktadır. Muayenehaneler konusunda çifte standart uygulanmaktadır.

– Her yerde, her koşulda, eşit, nitelikli, ücretsiz ve herkese sağlık hizmeti sunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dedik ya darp edildik ya yargılandık. Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Artık dur demek zamanıdır. Artık Halkımız sağlık sistemindeki yanlışları yavaş da olsa fark etmeye ve bizim yanımızda yer almaya başladı.

– Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir talep ediyoruz. Hazırladığımız yasa teklifi doğrultusunda acilen emekliliğe yansıyan ücretimizin ve mevcut emekli hekim maaşlarının iki katına çıkmasını istiyoruz.

– İnsanüstü bir çabayla, insanlık dışı, şiddet gördüğümüz koşullarda çalışıyoruz. 36 saat kesintisiz, ihtiyaç molası dahi vermeden, performans/ciro baskısı altında, sağlıksız koşullarda, şiddet baskısı altında, taşeron sistemiyle çalışıyoruz. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; yetkilileri taşeron sistemine ”çağdaş köleliğe” son vermeye çağırıyoruz.

– Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz.

13-14 Mart Programı aşağıdaki gibidir;

13 MART 2015 – CUMA
Saat : 10: 00 – Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Basın Açıklaması
Yer : Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi girişi (merdivenler)

Saat : 11:00 – Sendika, Dernek ve Odaların tüm çalışanlarıyla birlikte Basın Açıklaması
Yer : Eski Numune Hastanesi Bahçesi ( Kamu Hastaneleri Birliği önü)

14 MART 2015-CUMARTESİ
Saat : 12: 30
Geleneksel Beyaz Yürüyüş

Yer : Tren Garı önü – Atatürk Parkı

Medyadan Takip ettiğimiz kadarıyla iş bırakma kararı alan kurumların listesi aşağıdadır.

1. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

2.SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

3. TÜRK EBELER DERNEĞI

4. TÜRK SAĞLIK SEN

5. GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASI

6. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI

7. TÜRK DİŞ HEKIMLERİ

8. PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ

9. TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞI

10. DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ

11. SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞI

12. TÜM RADYOLOJİ TEKNISYENLERI VE TEKNIKERLERI DERNEĞI

13. TÜRK MEDIKAL RADYOTEKNOLOJI DERNEĞI

14. TÜRK PSIKOLOGLAR DERNEĞI

15. ADANAHED (Adana Aile Hekimliği Derneği)

16. MERSİN AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

17.ŞANLIURFA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

18.KOCAELİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

19.GAZİANTEP AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ

20. AHEF

21. KASED ( Kocaeli Aile Sağlığı Elemanları Derneği)

22.İSTAHED İstanbul Aile Hekimleri Derneği

23.KOCAELİ BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN

24.BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN

25.AKTİF SAĞLIK-SEN