13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları Hakkında…

13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları Hakkında…

Sayın Üyemiz;

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından, 13 Mart 2015 Cuma günü gerçekleştireceğimiz “G(ö)REV” etkinliğini duyurmak amacıyla Show Radyo’da 9, 10, 11 ve 12 Mart 2015 tarihlerinde 07:00 – 08:30 ve 18.00 – 19:30 saatleri arasında, 13 Mart 2015 tarihinde 07.00 – 10:00 saatleri arasında yayımlanmak üzere iki ayrı radyo spotu hazırlanmıştır.
Radyo spotları TTB web sayfasına yüklenmiştir.

Bilgilerinize,

Radyo Spotu için link: www.ttb.org.tr/sil/radyo_spotlar.zip

Adana Tabip Odası