14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Adana’da Başladı

14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri Adana’da Başladı

Adana Tabip Odas’nca düzenlenen 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri; 40 Hekim 40 Fotoğraf Sergisi, meslekte 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket verilmesi, Kibele Ritim Grubunun Gösterisi ve Grup Kimene’nin Saz Dinletisi ile başladı.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte; şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

PROF. DR. HİLAL, “ŞİDDETSİZ BİR ORTAMDA İYİ HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ”Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikaların temsilcilerinin yanı sıra hekim ile ailelerinin katıldığı 14 Mart Tıp Haftası açılış programında bir çok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Şiddetsiz bir ortamda emeğimizin karşılığını alarak ‘İyi Hekimlik’ yapmak istiyoruz” dedi.

KORUYU HEKİMLİK ÖNCELENMELİ
Başkan Prof. Dr. Hilal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz sayılara boğulmadan hastalara vakit ayırarak, performans kaygısı taşımadan, saldırıya, hakarete maruz kalma korkusu olmadan hekimlik yapmak istiyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı bakılan hasta sayılarının, yapılan tetkiklerin, çekilen filmlerin, yapılan ameliyatların artması ile sağlık sisteminin iyi olduğunu söylüyor. Bunun böyle olmadığını herkes çok iyi biliyor. Önemli olanın koruyucu hekimlik olduğunu insanların hasta olmasının önüne geçmek gerektiği tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor.

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilerle belirtirsek yaklaşık 160.000 hekim günde 2 milyon poliklinik, 14 bin ameliyat yapıyor. Ülkemizde 100.000 kişiye düşen hekim sayısı 187 bu Avrupa ortalamasının çok altında Avrupa birliği ortalaması 371 ama hekimlerin ortalama baktığı hasta sayısı Avrupa birliğinin nerede ise iki katı bu durum tamamen hekimlerin ve sağlık personelinin özverili çalışması ile oluyor. Ama buna rağmen sağlık çalışanları Avrupalı meslektaşlarına göre çok düşük maaşlara çalışıyor. Özlük hakları yönünden her yönden geçen yıllara göre geriye gidiyoruz.”

AMACIMIZ İNSANLARI TEDAVİ ETMEK
“Tüm amacı insanların hastalıklarını tedavi etmek, ağrılarını azaltmak, yaşam sürelerini uzatmak olan bir mesleğin mensupları olarak; Her zaman savaşa karşı Barıştan ve ölüme karşıda yaşamdan yana tutum alırız. Mesleğimiz doğası ve meslek etiğimiz bunu emreder bunun dışında bir tutum almamız bizden beklenmemelidir. Son zamanlarda bilim dışı tıp uygulamaları mucizevi yöntemler olarak parlatılırken bilimsel tıp yerden yere vurulmaktadır. Günde ortalama 40 sağlık çalışanı sözel veya fiziksel şiddete uğramaktadır. Şiddete uğrayan hekimlerin ancak %40 beyaz kod uygulaması vermektedir. Adana da yaptığımız bir anket çalışmasında sağlık çalışanlarının %57 si son bir yıl içinde sözel, psikolojik veya fiziksel şiddete uğradığını, bakılan hasta sayısı ile şiddetin orantılı arttığı belirtmektedir. Bu şiddet ortamında hizmet vermek mümkün değildir.”

TTB’NİN ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ TALEPLERİ YERİNE GETİRİLMELİ
“Tekrar ediyoruz sağlık çalışanlarının şiddete uğraması kader değildir. Bu şiddet önlenebilir. Yapılması gereken en üst düzeyde şiddetin kınanması ile şiddet uygulayanlara sıfır tolerans ile şiddete karşı önerdiğimiz yasa tasarısı ile bu şiddet önlenebilir.  Şiddetin önlenmesi için TTB nin 5 acil tedbir önerisi şunlardır;  Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı hızla yasalaştırılsın. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu etkin olarak uygulansın. Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin. Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin. Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin. Bu taleplerimizi bir kez de yakından haykırmak için 15 Martta Büyük Beyaz Miting için Ankara da olacağız tüm meslektaşlarımızı sağlık çalışanlarını ve halkımızı mitinge bekliyoruz. Ülkemizden, geleceğimizden, iyi hekimlikten, ücretsiz ulaşılabilir sağlıktan umudumuzu kesmiyoruz. Yeter ki bize çalışılabilir, yaşanılabilir, bilim yapılabilir bir sağlık ortamı ve ülke yaratılsın. Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu adına burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor ve 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum.” diye konuştu.

DR.ULUTAŞ, “YA SAĞLIKTAKİ ŞİDDET DURACAK YA DA BU SAĞLIK SİSTEMİ!”
‘Ya emeğimizi yok sayan sağlıktaki şiddet duracak ya da bu sağlık sistemi!’ diyerek konuşmasına başlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, “Meslektaşlarımızın teker teker öldürüldüğü,  binlercesinin yaralandığı, on binlercesinin sözlü ve fiili tacize maruz kaldığı bir sağlık ortamına sessiz kalmamız söz konusu olamaz. Sağlıktaki bu ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya, hasta- hekim ilişkisini insani boyuta taşıyacak siyasal – kültürel iklim oluşuncaya ve buna uygun sağlık politikaları tesis edilinceye kadar bu konuda mücadeleyi hep birlikte yükseltmekte kararlı olduğumuz bilinmelidir. Bu amaçla tüm sağlık emekçilerini 15 Martta düzenlediğimiz Ankara’da yapılacak olan Beyaz Mitinge ve Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisanda yapılacak olan GöREV etkinliğine davet ediyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından meslekte 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaketlerini Tabip Odası Yöneticileri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar verdi.

Plaket töreninin ardından Kibele Ritim Grubunun gösterisi ve Grup Kimene’nin Saz Dinletisi katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.