15 Aralık Çarşamba Günü Doktorlar İş Bırakacak!

15 Aralık Çarşamba Günü Doktorlar İş Bırakacak!

15 Aralık Çarşamba Günü Doktorlar İş Bırakacak!

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin aldığı karar gereği tüm Türkiye’de doktorlar 15 Aralık Çarşamba Günü hasta bakmayarak, iş bırakacak.

 

Hekim haklarını kısmen iyileştirileceği söylenen yasanın tüm partilerin onayıyla komisyondan geçmesinin ardından geri çekilmesine tepki olarak 15 Aralık Çarşamba Günü doktorların hastanede olacağını fakat bir gün greve gidilerek hasta bakılmayacağını söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Selahattin Menteş, yaptığı açıklamada “TTB 15 Aralık  Çarşamba günü G(ö)REV kararı aldı. Bizde Adana Tabip Odası olarak 15 Aralık’ ta G(ö)REVdeyiz. Taleplerimizin yerine gelmesi için şimdilik bir günlük iş bırakıyoruz. Taleplerimiz yerine gelmediği takdirde eylemlerimiz artarak devam edecektir. Tek amacımız; İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7.200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz!” dedi.

 

15 Aralık Çarşamba günü sadece Acil Servis doktorlarının hizmet vereceğini açıklayan Başkan Uzm. Dr. Selahattin Menteş, taleplerini şu şekilde sıraladı;

“Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz!,

Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma süreleri; güvenli, sağlıklı çalışma ortamları; COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası, sağlıkta şiddete karşı etkin ve etkili yasa istiyoruz!,

Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz!,

Tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını istiyoruz!,

Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, topluma dayalı ve bölge/nüfus tabanlı, kamuya ait binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sağlık örgütlenmesi istiyoruz!”

15 Aralık Çarşamba Günü iş bırakan hekimler Saat 12.30’da Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik önünde toplanarak taleplerini bildiren basın açıklaması yapacak.