19-20 NİSAN GREV ETKİNLİĞİMİZ BAŞLADI.MESLEK ONURUMUZA GELECEĞİMİZE VE HALKIN SAĞLIK HAKKINA SALDIRANLARA EN GÜZEL CEVABI VERİYORUZ, VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

19-20 NİSAN GREV ETKİNLİĞİMİZ BAŞLADI.MESLEK ONURUMUZA GELECEĞİMİZE VE HALKIN SAĞLIK HAKKINA SALDIRANLARA EN GÜZEL CEVABI VERİYORUZ, VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

grev_5

GREV BAŞLADI
Tüm illerde olduğu gibi Adana’da da sağlık çalışanları iki gün sürecek grevi bu gün başlattı. ÇÜ. Tıp Fakültesi poliklinikler önünde toplanan akademisyenler, hekimler, asistan hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları yapılan basın açıklamasının ardından Çukurova Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar, sloganlar atarak Uğur Mumcu Meydanına yürüdü. Vatandaşlar polikliniklere gelmeyerek greve destek oldular. Polikliniklerin boş olduğu dikkat çekti.

Adana-Osmaniye Tabip Odası, SES ve Dev Sağlık-İş adına Uğur Mumcu Meydanında açıklama yapan Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Cem Kaan Parsak,” Biz sağlık mensupları olarak artık huzur istiyoruz, önümüzü görebilmek ve anlık politik manipülasyonlara alet edilmeksizin geleceklerimizi programlayabilmek istiyoruz. Giderek kötüleşen çalışma koşulları, güvencesiz çalışma biçimlerine zorlanmamız, yapılan yasa ve yönetmenliklerdeki belirsizlik ve hukuksal karışıklıklar, yöneticilerin sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz ve halka hedef gösteren söylemi, kapıda bekleyen, durumu daha da karıştıracak olan yasa tasarıları bizleri 19-20 Nisan tarihlerinde sesimizi duyurabilmek, sıkıntılarımızı,yöneticilere ve halka anlatabilmek için grev yapmaya itti. Meslektaşımız olan üst düzey siyasetçiler söylemlerinde halk ile hekimleri ayrı iki taraf ilan ederek ben halkımın yanındayım mesajını vermektedir. Ancak unutulan noktalar şunlardır. Biz sağlık personeli her zaman halkın yanında, onlarla iç içe olduk. Bunu yaparken oy değil ettiğimiz yemin vardı ilham noktamızda. Popülist uygulamalar hızlı ve geçici memnuniyetler yaratmaya mahkumdur. Hiç kimse hasta mutluluğunu sağlık personelinden daha çok isteyemez. Hekimin ve sağlık çalışanlarının mutsuz ve bunun da ötesinde umutsuz olduğu sağlık sisteminde uzun vadede halk memnuniyeti imkansız olacaktır. Hekimlerce kutsal kabul edilen mesleki uygulamalar, mesleğin bir öğesi olmayan sanal puanları toplamayı içermemelidir. Çalışma barışını bozan,etik değerlerin göz ardı edilmesine yol açan ve halk sağlığını olumsuz etkileyen mevcut sistemin, kamu hekimlerini tüccar, hastaları ise meta haline getirdiği tehlikesi aşikardır. Kandırmacadan ibaret olup emeklilik ve özlük haklarına yansımayan bu ”PUAN SİSTEMİ” maalesef çocuklarımızın geleceğini  puanlayamamaktadır. Sevgili halkımız, sevgili hastalarımız; canınızı emanet ettiğiniz bir doktorun o günkü 150. hastası olmak ister misiniz? Unutmayın sizden önceki  149 hastaya ortalama 30 sn-1 dk süre ayrılabildi. Sistem eğer biz bir günde bu kadar hasta bakarsak daha çok para ödüyor biliyor musunuz?  Sevgili halkımız,  sevgili hastalarımız; hastalarınızın ameliyatında ne kadar ucuz ve kalitesiz malzeme kullanırsak, hastalığınızda ne kadar az ilaç ve tıbbi malzeme kullanırsak hastaneye o kadar çok para kazandırıyoruz, ve bize o kadar çok para ödeniyor haberiniz var mı?

Hastaların hekim seçme hakkı ne oldu? İnsanlar istedikleri, yada tavsiye edilen hekimlere hangi yollardan muayene olacak? 3 aydır hastalarımız istediği doktorlara muayene olamıyorlar. İnsan en özel, en mahrem hastalıklarını, mutlaka hastanelerde çok kişi ile paylaşıp, çok insanla muhatap olarak mı tedavi ettirecekler? Sadece kendisi ve doktorunda kalması gereken mahrem bilgileri çok kişi ile paylaşma zorunluluğu ve istediği doktora ulaşabilmenin engellenmesi sizlerin talepleri midir? Soruyorum sizlere? Türkiye’de yaşayan herkesle ortak, insanca yaşamak istiyoruz. Popülist politikalarla parasal ilişkiler kurulmuş bir sağlık sistemi değil, topluma adanmış mesleklerin onurlu üyeleri olarak mesleğimizi gelecek kaygısı olmadan yapmak istiyoruz.
İşte bu ve daha bir çok nedenden dolayı 19-20 Nisanda ÇALIŞ(A)MAYACAĞIZ. Hastalarımıza üzülerek söylüyoruz ki – onların daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmeleri amacı ile – sağlık hizmeti SUN(A)MAYACAĞIZ” diye konuştu. Sağlıkçılar açıklamanın ardından sessizce dağıldı.

 

grev_2

grev

 

grev_4