19-20 NİSAN GREV EYLEMİMİZDE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER….

Değerli Meslektaşlarım,

Bugün 21 Nisan……

19-20 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz ve Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’nin bizleri görevlendirdiği bir eylemden öte, Biz hekimler ve sağlık emekçileri olarak Meslek onurumuza, geleceğimize, mesleki bağımsızlığımıza, can güvenliğimize saldıranlara,  hastayı müşteri gören ticari düşünceye ve halkın sağlık hakkının katkı-katılım payları ile engellenmesine en güzel verdiğimiz

bir  CEVAPtı.

Eylemimiz, uğradığımız şiddete karşı bir İSYANdı.

Etkinliğimiz, biz hekimler ve sağlık emekçilerine yapılan hürmetsizliğe İSYANdı.

İş bırakmamız mesleki bağımsızlığımızın elimizden alınmasına İSYANdı.

Hastane bahçelerinde buluşmamız baskılara karşı İSYANdı.

Yürüyüşlerimiz, hükümete ve sağlık bakanına İSYANdı. 

EYLEMİMİZ;

Sağlık Bakanının sözde tehditlerine kapılanlara,

Sağlık Müdürlüklerinin matbu yazılarına aldananlara,

Başhekimlerin kraldan çok kralcı tutumlarından korkanlara,

İdarecilerin baskıları sonucu geri adım atanlara,

Geleceğini düşünmeyip bugünü kurtarmaya çalışanlara,

Yanar döner olanlara,

 bir CEVAP.

 

BİZLER; Ne istiyoruz? Ne istiyorduk?  

 Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları istiyoruz: İşyeri sağlık birimi kurun diyoruz. Bu bir yönetmelik işidir. Bunu bile yapamayacak/yapmayacak kadar yetkisiz olamazsınız.
-Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına yönelik ceza yaptırımlarının düzenlenmesini talep ediyoruz. Defalarca emekçilerin haklarını gasp eden maddelerle dolu Torba Yasa’lar çıkarttınız, sağlık çalışanlarına şiddeti engelleyecek bir yasa maddesi çıkartamadınız.
– Taşeron işçileri 4B-4C işçileri kadrolu çalıştırmaya geçiremeyecek kadar vicdansız mısınız? Kamu sağlık kurumlarında sözleşmeli, döner sermayeden sözleşmeli, vekil, taşeron işçisi adı altında her tür güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmelidir. Bütün sağlık çalışanları devlet memuru kadrosuna geçirilmelidir.
-Performans uygulaması yerine güvenceli gelire neden karşısınız? Bizler hak etmediğimiz bir zenginliği değil, emekliliğe yansıyan temel ücretimizin iyileştirilmesini istiyoruz.
Sadece bugünümüzün değil geleceğimizin de güvenceli olmasının hakkımız olduğunu biliyoruz.
-Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ve yurttaşların sağlık hakkını engellemenin yanı sıra hekimlerin mesleki ve klinik bağımsızlığını yok eden bütün kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
-Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetine erişime engel olan; katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.
-Hiçbir hastamızın zarar görmediği, haklı taleplerimizi sağduyulu, kararlı, ağır başlı bir biçimde görünür kıldığımız GöREV etkinliğimiz nedeniyle
TEK BİR SAĞLIK ÇALIŞANINA YÖNELİK UYGULANACAK BASKI, TEHDİT,SORUŞTURMA HEPİMİZE UYGULANMIŞ KABUL EDİLECEKTİR..

Sağlık Bakanı’ndan bu taleplerimize yönelik yapıcı bir yaklaşım bekliyoruz.

 
Bizler Çok şey istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz çünkü, biz hekimler ve sağlık emekçileri bunların hiçbirini HAKETMEDİK.
Hedefimiz sonuç almak olduğuna göre önümüzdeki GöREV de budur. Ne söylersek onu yapacağız ve halkımıza da verdiğimiz sözü tutacağız. Ancak herhangi bir idari soruşturma ve disiplin işlemi; kararımızı hızla gözden geçirmemiz ve gereğini yapmamız nedeniyle açık uçludur. 
 
19-20 Nisan’da yaptığımız GREV etkinliğimize emeği geçen Tüm Hekim arkadaşlarımıza, hemşirelerimize, laborantımıza, sağlık memurumuza, aile hekimlerine, taşeron işçisine,  işsizine, öğretim görevlisine, asistanına, yani TÜM SAĞLIK EMEKÇİLERİNE özellikle  ailelerimize, eşlerimize, çocuklarımıza ve bizi haklı mücadelemizde destekleyen HALKIMIZA teşekkürlerimizi sunarız.
 
Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.
 
       Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
      Genel Sekreteri