20 Aralık 2015 TTB Aile Hekimleri Güney İlleri Bölge Buluşması Hakkında…

20 Aralık 2015 TTB Aile Hekimleri Güney İlleri Bölge Buluşması Hakkında…

Sayın Üyemiz,

Güney illerimizde çalışan aile hekimleri ile bir araya gelmek, öncelikli sorunlardan; Cumartesi fazla çalışma dayatmalarını, ceza puanlarını, sözleşme feshi tehditlerini, tek taraflı sözleşme koşullarını, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları; buna karşın, yanıtlarımızı, yürüttüğümüz örgütlü mücadele sürecimizi, kazanımlarımızı hep birlikte değerlendirmek istiyoruz.

Bundan sonraki dönemde çalışma ortamımızda olacakları ve buna karşı yapacaklarımızı konuşmak; görüş ve önerilerimizi belirlemek, örgütlü gücümüzü büyütmek için Güney illeri bölge buluşmasına katılmanız önemli olacaktır.

Toplantımıza, tüm ASM ve TSM çalışanlarının, birinci basamakta örgütlü sendika ve dernek temsilcilerinin katılması birlikte mücadele geleneğimize ve pratiğimize güç verecektir.

TTB Aile Hekimleri Kolu tarafından 20 Aralık 2015 tarihinde “TTB Aile Hekimleri Güney İlleri Bölge Buluşması” Gaziantep’de gerçekleştirilecektir.

Katılmak isteyen hekimlerimizin Adana Tabip Odasını (458 00 08 -533 745 51 19) aramaları rica olunur.

Program, yer ve zaman:

‘TTB Aile Hekimleri Güney İlleri Bölge Buluşması’

20 Aralık Pazar Saat:10.00-16.00

Gaziantep Şehit Kamil Kültür Merkezi

Taslak Program:

09.30 Kayıt
10.00 Açılış konuşması
10.15 Toplantı divanının oluşumu
10.30 Sunum
11.00 Kurum temsilcilerinin görüşleri
11.30 Tartışmalar
12.30 Ara
13.00 Tartışmalar
14.00 Ara
14.15 Çözüm önerileri ve mücadele süreci
16.00 Görüşlerin toparlanması