20 OCAK 2013 PAZAR GÜNÜ GAZİANTEP’TE YAPILACAK BÖLGE MİTİNGİNE DAVET..

20 OCAK 2013 PAZAR GÜNÜ GAZİANTEP’TE YAPILACAK BÖLGE MİTİNGİNE DAVET..

 

ABD EMPERYALİZMİNİN TAŞERONU OLMAYACAĞIZ.

ORTADOĞU’NUN GELECEĞİNE HALKLAR KARAR VERSİN.

SURİYE’DE EMPERYALİST MÜDAHALEYE HAYIR….

Emperyalist işgal ve müdahalelerin, savaş ve çatışmaların hız kazandığı, içerde ve dışarıda savaş çığlıklarının arttığı kritik bir dönemden geçerken hegamonik hesaplarla emperyalizmin taşeronluk görevini üstlenen AKP hükümetinin “stratejik derinlik” adı altında sürdürdüğü halk düşmanı politikanın sağlığı her geçen gün daha fazla açığa çıkmaktadır.

Komşu ülkelerle ilişkilerimizi “düşmanlıkla” tarif edilir hale getiren savaş tezkeresini meclisten geçirmekle yetinmeyen AKP , Türkiye’yi hızla ABD’nin ve NATO’nun silah deposu, saldırı üssü ve cephe ülkesi olmaya doğru sürüklemektedir.

Emperyalizmin bölgedeki tetikçiliğinin açık itirafı olan “tetiği bizde” söylemleri eşliğinde ülke toprakları bizzat başbakan ağzından yapılan açıklama ile NATO toprağı ilan edilmektedir.

“Saldırı değil savunma amaçlı” olduğu iddia edilen patriot füzelerinin ülke topraklarında konuşlandırılması hazırlıklarında son aşamaya gelinmiştir.

İçerde ve dışarıda savaş olarak özetlenebilecek politikalarının hız kazandığı bu süreçte; Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları gibi emek ve demokrasi güçlerinin görev ve sorumlukları da artmıştır.

Bu sorumluluğun bir gereği olarak;  20 Ocak 2013 Pazar günü TTB-KESK-DİSK-TMMOB’ un çağrıcısı olduğu “ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız-Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin-Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır” şiarıyla Gaziantep’te BÖLGE MİTİNGİ yapılacaktır.

Mitinge katılmak isteyen meslektaşlarımızın ulaşımı Adana Tabip odası tarafından (ücretsiz) sağlanacaktır.

Gaziantep’te yapılacak BÖLGE MİTİNGİ‘ne katılmak isteyenlerin 17 Ocak 2013 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Adana Tabip Odası’nı ( 0 322 458 00 08 – 0 533 745 51 19) aramaları, isim ve sayı bildirmeleri rica olunur.

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Başkanı