20. Pratisyen Hekimlik Kongresi

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi

Sayın Üyemiz;

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Aile Hekimliği Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği sahipliğinde düzenlenecek kongremiz birinci basamağı bütünleştiren kimliğiyle 2016 yılı Kasım ayında Antalya’da yapılacak.

Birinci Basamak Hekimlik mesleğini daha iyi nasıl yapabiliriz uğraşı içinde yıllardır çalışıyoruz. Mesleki alanımızın bilimsel kongresini yapmaya başlayalı çeyrek asır oldu. 25 yıl önce bu alana ve disiplinine sahip çıkarak başladığımız Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin bu yıl 20. sini düzenleyeceğiz. Tüm birinci basamağı kapsayan tek kongre olma özelliğini sürdürmekteyiz.

Halkın sağlık hakkını, iyi hekimliği ve hekim bağımsızlığını, barışı ve temiz çevreyi savunmaya devam ettik, edeceğiz. İyi hekimlik ortamının giderek zorlaştığı, toplumun eşit sağlık hakkına ulaşılabilirliğinin azaldığı, paran kadar sağlık anlayışının hakim kılındığı, barış ortamının bir türlü sağlanamadığı, sağlıkçının hedef olduğu ve giderek yalnızlaştırıldığı, sağlıklı su ve çevrenin sürekli daraldığı bir ortamda ancak mücadeleci bir örgütlülükle yolumuza devam edebiliriz.

Pratisyen Hekimlik kongrelerini birinci basamağın tüm birimleriyle bütünleştiği güçlü bir birliktelik olarak görüyoruz. Sorunlarımızı paylaştığımız, çok sayıda bilimsel kurs ve oturumla tıbbi bilgimizi arttırdığımız bilimsel ve sosyal bir ortamı birlikte paylaşmak için 3-6 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da birlikte olacağız.

Birinci Basamakta çalışan, bilimden, emekten, iyi hekimlikten, dayanışmadan, barıştan ve yaşamdan yana tüm hekimleri sorunlarımızı tartışmak, klinik bilgilerimizi yenilemek ve sosyal bir ortamı birlikte paylaşmak üzere kongremize bekliyoruz.

Saygılarımızla;

tbp

www.pratisyen2016.org

PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ