2014-2016 Adana Tabip Odası Seçim Sonuçlarına Göre Görev Alan Hekimlerimiz…

2014-2016 Adana Tabip Odası Seçim Sonuçlarına Göre Görev Alan Hekimlerimiz…

Sevgili Hekim Arkadaşlar,

26-27 Nisan 2014 tarihinde yapılan Adana Tabip Odası seçiminde göstermiş olduğunuz katılımınızla gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul ve Seçimler
için Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Dr.H.Neslihan ÖNENLİ MUNGAN
Yönetim Kurulu Başkanı

2014-2016 Adana Tabip Odası Seçim sonuçlarına göre görev alan hekimlerimizin listesi aşağıda sunulmuştur;

Yönetim Kurulu

Dr.H.Neslihan ÖNENLİ MUNGAN-(Başkan)

Dr.Mehmet ÖZALEVLİ-(Genel Sekreter)

Dr.Ahmet SUNTUR-(Muhasip üye)

Dr.Hakan ŞEN-(Veznedar)

Dr.Resmiye KAYA NİRON-(Üye)

Dr.Tekin MÜJDE-(Üye)

Dr.Ömer EŞKİ-(Üye)

Onur Kurulu

Dr.Ahmet HİLAL

Dr.S.Haluk UYGUR

Dr.Halit ATİK

Dr.Levent Cemal GÜNGÖR

Dr.Hamdi KARANFİL

Denetleme Kurulu

Dr.Abdullah YENİOCAK

Dr.Can EREN

Dr.Fahrettin EMRE

TTB Delagasyon Kurulu

Dr.Ali İhsan ÖKTEN

Dr.Rıza METE

Dr.Nuh DEMİRPAS

Dr.İsmail BULCA

Dr.D.Yaşar ULUTAŞ

Dr.Ahmet BATU

Dr.Doğan BARBAROS

Dr.Erhan ÖZEREN