2014 – 2016 Dönemi Seçimli Genel Kurul ve Oda Organları Seçimi

2014 – 2016 Dönemi Seçimli Genel Kurul ve Oda Organları Seçimi

Sayın Üyemiz,

Adana Tabip Odası 2014-2016 Dönemi Olağan Genel Kurul (seçimli) Toplantısı; 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 10:00’da Adana Tabip Odası’nda (Reşatbey mh.
62005 sk. No:10/2 ADANA ), Oda Organları Seçimleri ise 20 Nisan 2014 Pazar günü Saat:09:00-17:00 arasında aynı yerde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, bir hafta sonra,

Genel Kurul; 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat:10:00’da Adana Eczacı Odası’nda (Reşatbey Mah. Adalet Cad. No:22 Seyhan / Adana),

Oda organları seçimleri; 27 Nisan 2014 Pazar günü Saat: 09:00-17:00 arası Adana Tabip Odası’nda (Reşatbey mh. 62005 sk. No:10/2 Seyhan/Adana) yapılacaktır.

6023 Sayılı yasa’nın 13.maddesi gereğince Tabip Odası Organları Seçimine oda üyelerinin katılması zorunlu olup, mazeretsiz olarak katılmayanlar, bu yılın en yüksek oda
aidatı miktarı kadar para cezası ile cezalandırırlar.
Seçime katılmayacak olanların, seçim tarihinden önce Adana Tabip Odası’na mazeretlerini yazılı ve belgeli olarak bildirmesi zorunludur.

a)- Seçimler yargı gözetimi altında gerçekleştirilecektir.
b)- Seçime katılacak üyelerin isim listesi, merkez ilçe seçim kurulunca incelenip onaylandıktan sonra 3 gün süre ile Tabip Odası’nda ilan edilecektir.
c)- Yargıç tarafından atanacak seçim kurulu huzurunda oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı geçmeyen hekim oy kullanamaz.
d)- Listede adı geçen üyeler, oy kullanma işlemi sırasında seçim sandık kurulu görevlisine nüfus cüzdanı, üye kimliği, veya ehliyet belgesi ibraz etmek zorundadır. Kimlik
ibraz edemeyenler oy kullanamazlar.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 2014-2016 Dönemi Olağan Genel Kurul(seçimli) Toplantısı ve Oda Organ seçimlerine katılmanızı rica ederiz.

ÖNEMLİ UYARI:
SEÇİME KATILIP OY KULLANMAK YASAL ZORUNLULUK OLDUĞU KADAR, HEKİM OLARAK BİR GÖREVDİR DE.

Yönetim Kurulu Adına
Dr. Ali İhsan ÖKTEN
Başkan

GÜNDEM

Yoklama,Tabip Odası Başkanı’nın açılış konuşması ve saygı duruşu
1)- Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve sekreterlerin (2 kişi) seçimi.
2)- Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ve Murakıp raporunun okunması.
3)- Yönetim Kurulu yıllık bilançosunun okunması ve ibrası.
4)- Yeni dönem (2014-2015) bütçe taslağının okunması.
5)- Dilekler.
6)- Oda Organlarının Seçimleri: Yönetim Kurulu; 7 Asil- 7 Yedek, Büyük Kongre Temsilcileri; 8 Asil- 8 Yedek, Murakıplar; 3 Asil- 3 Yedek, Haysiyet Divanı (Onur Kurulu); 5
Asil- 5 Yedek üyelerinin seçilmesi
7)- Kapanış.

 yeni