2016-2018 Adana Tabip Odası Seçim Sonuçlarına Göre Görev Alan Hekimlerimiz

2016-2018 Adana Tabip Odası Seçim Sonuçlarına Göre Görev Alan Hekimlerimiz

Sevgili Meslektaşlarım,

23-24 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan Adana Tabip Odası seçiminde göstermiş olduğunuz katılıma, coşkuya, ilgiye ve demokratik bir ortamda gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul ve Seçimler için Yönetim Kurulu adına hepinize teşekkür ederim.
Saygılarımla,

Doç. Dr. Ali İhsan ÖKTEN
Başkan

2016-2018 Adana Tabip Odası Seçim sonuçlarına göre görev alan hekimlerimizin listesi aşağıda sunulmuştur;

Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Ali İhsan ÖKTEN-(Başkan)
Dr. A. Erhan ÖZEREN-(Genel Sekreter)
Dr. Zehra F. GÜNDOĞAN TURAN-(Muhasip üye)
Dr. Selahattin MENTEŞ-(Veznedar)
Dr. Hakan ŞEN-(Üye)
Dr. Ferat EROL-(Üye)
Prof. Dr. Ahmet HİLAL-(Üye)

Onur Kurulu
Prof. Dr. Hüsnü SÖNMEZ
Dr. A. Hamdi KARANFİL
Prof. Dr. Şebnem BIÇAKCI
Dr. Rıza METE
Dr. Levent Cemal GÜNGÖR

Denetleme Kurulu
Dr. Kasım F. MUNGAN
Dr. Dilek EREN
Dr. M. Enis AKYÜZ

TTB Delagasyon Kurulu
Prof. Dr. H. Neslihan Önenli MUNGAN
Dr. Can M. EREN
Dr. Halit ATİK
Dr. Ahmet SUNTUR
Dr. D. Yaşar ULUTAŞ
Dr. Bilal KAYA
Dr. Resmiye KAYA NİRON
Dr. İsmail BULCA