2016 Yılı Katsayı Ücretleri Hakkında

2016 Yılı Katsayı Ücretleri Hakkında

DUYURU

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları Adana ili için 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 yılı için uygulanacak katsayı 5,09 olarak belirlenmiştir.

Elektronik olarak erişilebilen ve abonelikleri yapılan
https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/229851 ) Türk Tabipleri Birliği HUV tarifesi 1 Ocak 2015’den itibaren yürürlüğe girmiştir. Türk Tabipleri Birliği 2008 Asgari Ücret tarifesinin yerini almaktadır. Bundan böyle Türk Tabipleri Birliği’nin özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi  işlemleri TTB-HUV üzerinden yürütülmektedir.

Adana Tabip Odası