2022-2024 DÖNEMİ SEÇİMLİ GENEL KURUL ve ODA ORGANLARI SEÇİMİ

2022-2024 DÖNEMİ SEÇİMLİ GENEL KURUL ve ODA ORGANLARI SEÇİMİ

Sayın Üyemiz,
Adana Tabip Odası 2022-2024 Dönemi Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı; 09 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da Adana Tabip Odası’nda (Güzelyalı Mahallesi 81101 Sokak No:10 Çukurova / ADANA), Oda Organları Seçimleri ise 10 Nisan 2022 Pazar günü saat:09:00-17:00 arasında aynı yerde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde,
Genel Kurul; 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat:10:00’da Adana Tabip Odası’nda (Güzelyalı Mahallesi 81101 Sokak No:10 Çukurova / ADANA),
Oda Organları Seçimleri; 17 Nisan 2022 Pazar günü saat: 09:00-17:00 arası  Adana Tabip Odası’nda (Güzelyalı Mahallesi 81101 Sokak No:10 Çukurova / ADANA), yapılacaktır.

6023 Sayılı yasa’nın 13.maddesi gereğince Tabip Odası Organları Seçimine oda üyelerinin katılması zorunlu olup, mazeretsiz olarak katılmayanlar, bu yılın en yüksek oda aidatı miktarı kadar para cezası ile cezalandırırlar.
Seçime katılmayacak olanların, seçim tarihinden önce Adana Tabip Odası’na mazeretlerini yazılı ve belgeli olarak bildirmesi zorunludur.
a)- Seçimler yargı gözetimi altında gerçekleştirilecektir.
b)- Seçime katılacak üyelerin isim listesi, merkez ilçe seçim kurulunca incelenip onaylandıktan sonra 3 gün süre ile Tabip Odası’nda ilan edilecektir.
c)- Yargıç tarafından atanacak seçim kurulu huzurunda oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı geçmeyen hekim oy kullanamaz.
d)- Listede adı geçen üyeler, oy kullanma işlemi sırasında seçim sandık kurulu görevlisine nüfus cüzdanı, üye kimliği veya ehliyet belgesi ibraz etmek zorundadır. Kimlik ibraz edemeyenler oy kullanamazlar. Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 2022-2024 Dönemi Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ve Oda Organ seçimlerine katılmanızı rica ederiz.

ÖNEMLİ UYARI:
SEÇİME KATILIP OY KULLANMAK YASAL ZORUNLULUK OLDUĞU KADAR, HEKİM OLARAK BİR GÖREVDİR DE.

GÜNDEM
1-
Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2- Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve sekreterlerin (2 kişi) seçimi
3- Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu okunması ve ibrası
4- Yönetim Kurulu Yıllık Bilançosunun okunması ve ibrası
5- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
6- Yeni dönem (2022-2023) tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması
7- Dilekler
8- Oda Organlarının Seçimleri: Yönetim Kurulu; 7 Asil- 7 Yedek, Büyük Kongre
Temsilcileri; 8 Asil- 8 Yedek,  Murakıplar; 3 Asil- 3 Yedek, Haysiyet Divanı (Onur Kurulu); 5 Asil- 5 Yedek üyelerinin seçilmesi
9- Kapanış.

Dr. Selahattin MENTEŞ
Yönetim Kurulu Başkanı