2022 Yılı 2.Dönem TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi

2022 Yılı 2.Dönem TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Belirlendi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “2022 Yılı 2.Dönem (01.07.2022 – 31.12.2022) İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri” açıklandı. 
Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

2022 Yılı 2.Dönem Asgari Ücret Listesi için Ttıklayınız…