Günlük Arşiv: 15 Mart 2023

ODA AİDATLARINA YAPILANDIRMA

Sayın Meslektaşımız, 12.03.2023 tarih 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile tabip odalarının üyelerinden olan aidat alacakları yapılan düzenleme uyarınca 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan bu borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i ... Devamını Oku »