21 Aralık Grev Duyurusunu Yapmak İçin 19 Aralık 2011 Pazartesi Günü Saat 12.30’da İnönü Parkı’nda Basın Açıklaması Yapılmıştır

21 Aralık Grev Duyurusunu Yapmak İçin 19 Aralık 2011 Pazartesi Günü Saat 12.30’da İnönü Parkı’nda Basın Açıklaması Yapılmıştır

Değerli Meslektaşlarım,

21 Aralık GREV duyurusunu yapmak için Adana Sağlıkçılar Meclisi olarak 19 Aralık 2011 Pazartesi saat 12.30’da İnönü Parkı’nda basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasını Adana Sağlıkçılar Meclisi adına Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya okumuştur. Basın açıklaması aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

Değerli Basın emekçileri ve Sayın halkımız,,,,

Burada, AKP hükümetinin “Sağlıkta Dönüşüm” diye süslü püslü laflarla Türkiye’ye ve halkımıza yutturmaya çalıştığı sistemin reklamlar döneminin ve Sağlıkta “cicim” aylarının artık  bittiğini ilan etmek için toplanmış bulunuyoruz..

Çünkü Sağlıkta Dönüşüm denilen “cicim” aylarından sonra başlayacak filmde tıpkı Sayın Başbakan’ın söylediği gibi “Ne kadar para o kadar köfte” yani “Ne kadar para o kadar sağlık dönemi” başlamış bulunmaktadır….

Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 2 Kasım 2011 gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.   663 sayılı KHK ile;

-Hastaneler, Genel Sekreter denilen BÜYÜK CEO’lar tarafından tek hedefin “kar” olduğu Sağlık Şirketi mantığı ile yönetilecek….

-Üniversite hastanelerine Sağlık Bakanlığı tarafından el konuluyor…

-Sağlıkta yerli ve yabancı sermayeli konsorsiyumların önü açılıyor…

-Mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanları iptal ediliyor…

-Asistanlardan uzmanlık eğitimleri öncesinde “kefalet senedi” alınmasının yolu açılıyor…

-Sermayenin daha fazla para kazanması amacıyla “halkımızın sağlığı için olmayan” yabancıların sağlığı için düşünülen Serbest sağlık bölgeleri kuruluyor…

-Hekim ve hemşire emeğinin daha da ucuzlatılması için özel hastanelerde çalıştırılmak üzere ithal hekim ve hemşire getiriliyor,

-İlaçta reklam serbest bırakılıyor…

-Özel hastane/sağlık kurumlarının lisansları açık arttırmaya çıkarılıyor…

-Bütün sağlık mesleklerinin etik ilkeleri şu anda meslek örgütleri tarafından yapılırken artık Sağlık Bakanlığı  tarafından yapılmak isteniyor,

-“Mesleki yetersizliği tespit edilen” sağlık çalışanlarını meslekten (geçici veya sürekli) men etme şu anda meslek örgütlerinde iken mahkeme kararı olmadan bu yetki artık Sağlık Bakanlığı’na veriliyor…

-Meslekten sürekli men edilen sağlık meslek mensuplarının diplomaları, uzmanlık veya meslek belgeleri Bakanlık tarafından itinayla imha ediliyor…

-Türk Diş hekimleri Birliği’nin asgari ücret belirleme yetkisi kaldırılıyor…

-Türk Tabipleri Birliği’nin “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” görevine son verilirken,  “Peki bundan sonra Hekimler kişi ve kamu yararına çalışmayacaklarsa”   kimlerin yararına çalışacaklar sorusunun cevabını almaya geliyor….

Bu yasa da bizi, hepimizi yani halkımızı da unutmamışlar;   Şu anda hepimizden,

– Devlet hastanelerinde muayene için katılım payı 8 TL,

-Özel Hastanelerde muayene için katılım payı için15 TL,

-Özel hastanelerde muayene farkı olarak 100 TL’ye kadar ve daha fazla muayene ücreti istenebilmekte,

-Yazılan reçetenin toplam fiyatının %20’si,

-Özel Hastanelerin %70 ekstra fark alması istenebilmekte ve bu da yasal hale getirilmiş durumdadır.

Hükümet;  15-16 Aralık 2011’de  komisyonda görüştüğü  “Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile de;

– Asgari ücretin üçte birinden fazla gelir sahibi olanları (yani aylık geliri 279 TL’den 1 lira fazla olanlar) ZENGİN saymak ve SGK primini ödeyemeyenin muayene olamaması için ve herkesten “sigorta primi” alabilmek için yani uzun lafın kısası yeşil kartları iptal etmek için,  

-Birinci basamakta yani Aile Hekimliğinde ve diş hekimi  muayenelerinde şu anda ÜCRETSİZ olan muayenelerden artık 2 TL katılım payı alınması için,

-Ayakta tedavilerde yazılan reçete için yüzde yirmi katkı payını yeterli görmeyip reçetede  yer alan her ilaç kalemi için ayrı ayrı 3TL katılım payı almak için, 

-Hekime, hastasının ihtiyacına göre değil cebindeki paraya göre tedavi düzenlemesini emretmek için,

-Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemeyecek yoksul insanların SGK ile sözleşmeli üniversite hastanelerine ve özel hastanelere gitmesini önlemek için,

-Ekim ve Kasım ayında Van ilinde yaşanan ‘deprem bölgesinde dahi’  hastalanan insanlardan,  hekim muayenesi ve ilaç bedellerinden katılım payını almaya devam etmek için YETKİ istiyor.

Biz hekimler, öğretim görevlileri, asistanlar, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, sağlık memurları. taşeron sağlık işçileri ve tüm sağlık çalışanları olarak sağlık hizmetini üreten ve sunan kesim yani BİZLER HALK olarak bu yetkiyi vermeyeceğiz.

Değerli Basın emekçileri ve değerli halkımız;

Sağlık emekçileri olarak bizler Halkız, bizim mücadelemiz aynı zamanda hepimizin yani halkın sağlık hakkı mücadelesidir. 

Sağlıkta Dönüşüm programı denilen “cicim” aylarının sonuna geldiğimiz bu günlerde BİZLER;

Mesleki bağımsızlığımıza, meslek onurumuza, iş güvencemize saldıranlara karşı en güzel cevabı vermek için ve şiddete uğramadan kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve hastalarımızı müşteri olarak görmek istemediğimizi , “hekimlik mesleğini kamu ve kişi yararına yapmak istediğimizi” ve istediklerimizi de alana kadar yapacağımız mücadelelerin başlangıcı olan 21 Aralık 2011 Çarşamba günü   hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde ve diğer Sağlık kurumlarında (acil olanlar hariç) hizmet üret(e)meyeceğimizi ve gece gündüz yağmur çamur demeden yılın 364 günü hiç usanmadan, bıkmadan onların derdine çare olmaya çalıştığımız halkımızdan “BİR GÜN” lüğüne de olsa BİZ HEKİMLERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA onların bizlere bakmasını, sahip çıkmalarını  ve bizlere destek olmalarını, kuracağımız sağlık meclislerinde sözlerini söyleyerek gücümüze güç katmalarını rica ediyoruz….Bizleri heralde kırmayacaklardır…

Buradan Siz değerli Basın emekçilerini ve değerli halkımızı;

Artık kimin elinin halkın cebinde olduğunu göstereceğimiz,  21 Aralık 2011 Çarşamba günü saat 11.30’da Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi hastanesi (Eski SSK-Numune hastanesi karşısı) önünde buluşmaya ve oradan sloganlarımızla, ıslıklarımızla, düdüklerimizle, sazlarımızla, sözlerimizle,  zılgıtlarımızla, davullarımız ve zurnalarımızla bir şenlik yapar gibi yürüyüşe geçeceğimizi ve Uğur Mumcu Meydanı‘nda kürsümüzü kuracağımız bizlerin yani gerçek Halkın SAĞLIK MECLİSİ’NE davet ediyoruz….

ADANA SAĞLIKÇILAR MECLİSİ adına;

Dr. Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Başkanı

(Adana Sağlıkçılar Meclisi; Adana-Osmaniye Tabip odası, Adana Eczacılar Odası, SES Adana Şubesi, Türk Sağlık-Sen Adana Şubesi, Devrimci Sağlık-İş Adana Şubesi, Pratisyen Hekimlik Derneği Adana Şubesi, Hasta Hakları Derneği Adana Şubesi)

 

 

19_aralk_2

19_aralk_3

19_aralk_4