21 Aralık Grevi İle İlgili Hekimleri Meşgul Ettiği Ve Grev İle İlgili Bilgilendirme Yaptığı İcin Diyarbakır Tabip Odası Başkanına Soruşturma Açılmıştır.

Sevgili Arkadaşlar,

Bilindiği gibi Türkiye’de Türk Tabipleri Birliği ve diğer emek meslek örgütleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 21 Aralık GREV eylemimizsağlık, eğitim, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı,özgür barış içerisinde kardeşçe yaşanacak savaşsız ve sömürünün olmadığı bir Türkiye özlemiyle yapılmıştır.

Bizler yani 21 Aralık’ı yapanlar ne yaptığımızı ve ne istediğimizi bilerek bu eylemleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Kuşkusuz böyle bir Türkiye istemeyenlerin ve çocuklarına ONURLU bir gelecek bırakmak istemeyenlerin elinde herkesin bildiği gibi iki tane silahlarıvardır. Birincisi her türlü kitle eylemine güvenlik güçleriyle gelip jop, gaz gibi araçlarıyla orantısız güçle saldırırlar. İkincisi DAHA İYİ BİR TÜRKİYE isteğimize onlar soruşturmalarla, baskılarla, yargılamalarla cevap verirler. Bizler yani hekimler ve emekçiler olarak bu davranışların ne olduğunu biliriz ve onun için mücadele ederiz.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 21 Aralık için poliklinikleri dolaşarak konu hakkında hekimlerle görüşen Diyarbakır Tabip odası Başkanı Dr.Şemsettin Koç ünvanları “YARDIMCI DOÇENT” olan kişiler tarafından odadan çıkarılmaya çalışılmış ve daha sonra da “HEKİMLERİ MEŞGUL ETTİĞİ VE GREV İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPTIĞI İÇİN” Valilik, Rektörlük ve Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştır.

Bu durum ve daha öncede Adana’da 21 Aralık GREV yürüyüşü hakkında dava açılan ve mahkeme sonucunda beraat edenAdana Tabip odası yöneticileri, üyeleri ve diğer meslek örgütlerinin üyelerine yapılan saldırı da olduğu gibi Türkiye’nin içinde bulunduğu en karanlık noktada olduğumuzun sembolik bir anlamıdır.

21 Aralık en karanlık durumu en aydınlığa yani bu ülkenin insanlarının layık olduğu bir ortama çevirmek isteyenlerin, örgütlerin mücadele ettikleri bir gündü. Dün ne yaptıysak yarın daha fazlasını yapmak hepimizin borcudur.

Bu nedenle Diyarbakır Tabip odası Başkanı’na yapılan bu saldırı hepimize yapılmıştır ve ülkemizde örgütlenme, hak arama mücadelesi yapanlara karşı bir gözdağı verme girişimidir. Bu davranışlar bizlerin mücadelesini engellemeyecektir.

Bu davranışları şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz.

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Başkanı