21 Aralık Grev öncesi mücadele ve 2012 Tabip odası yeni dönem yönetimi çalışmaları ile ilgili toplantı yapılmıştır.

21 Aralık Grev öncesi mücadele ve 2012 Tabip odası yeni dönem yönetimi çalışmaları ile ilgili toplantı yapılmıştır.

IMG_1216-1111

Değerli Meslektaşlarım,
Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın 5 Aralık 2011 günü yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereğince, 21 Aralık GREV öncesi mücadele için tüm meslektaşlarımızı bir araya getirmek HEP BERABER-HEP BİRLİKTE mücadele edeceğimizi kamuoyuna göstermek ve 2012 Adana-Osmaniye Tabip odası yeni döneminde   oluşturulacak yeni Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın her kademesinde, verilecek her görevi üstlenebilecek, iyi hekimliğe, hekimlik onuruna ve bağımsızlığına sahip çıkacak, halkın (yani hepimizin) nitelikli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti alabilmesi için uğraş verecek, dinamik, eylemci, mücadeleci ve hayatın içinde olan, bu sıkıntıların çözümü için uğraş verecek, eşit, özgür, laik, tam bağımsız, gerçekten demokratik bir ülkede hep birlikte namuslu yaşamayı amaç edinen tüm arkadaşlarımızı 14 Aralık 2011 Çarşamba günü yapılmıştır.
Toplantıyı Adana-Osmaniye Tabip odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya yönetmiştir.
Toplantıda 21 Aralık Grev’inin yöntemi konusunda çeşitli önerilerin sunulduğu ve yeni dönemde tabip odası kurullarında çalışacak arkadaşların sadece seçilmek için değil bu işin sorumluluğunu üstlenecek ve görevini yapabilecek kişilerden olması ve seçimin herkesin uygun gördüğü kişilerden oluşan bir liste ile gidilmesi üzerinde ortak bir fikir üzerinde birleşildiği gözlendi.
 
Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri
 

 

IMG_1218-22222

IMG_1219-3333