21 Aralık ve Sonrası: Yeni Yıla Umutlu Girdik, Yeni Yılda Kendimizden Umutluyuz

TTB Merkez Konseyi, sağlık çalışanlarınca 21 Aralık 2011 tarihinde tüm Türkiye çapında gerçekleştirilen etkinlikleri bir basın toplantısıyla değerlendirdi. TTB’de bugün (4 Ocak 2012) gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık katıldılar. 

Dr. Eriş Bilaloğlu, öncelikle sağlık alanında 2011 yılının bir değerlendirmesini yaptı. 2011 yılını; 12 Haziran seçimleri öncesi ve sonrası olarak iki bölümde değerlendiren Bilaloğlu, 2011’in büyük ölçüde “seçim yılı” olarak geçtiğini ve bu anlamda sağlık alanında yaşama geçirilenler kadar yaşama geçirilmeyenlerin de önem taşıdığına dikkat çekti. Bilaloğlu, seçim öncesi tepki çekmemek için GSS’nin 1 Ocak 2012’ye ertelendiğini, benzer şekilde uygulaması iptal edilen sevk sisteminin akıbetinin de belirsiz olduğunu anımsattı. Bilaloğlu, yapılanların ise muayenelerin fiziki koşullarına Ak”dağ” standartları getirmek, tam gün düzenlemesininin ucubeliğini anıtlaştırmak, kamu-özel ortaklığı projeleriyle sağlık hizmet sunumunu uluslararası sermayeye peşkeş çekmek, kadrolaşmada sınır tanımamak, aile hekimliğinde pilot uygulamanın sona ermesi ve son olarak sağlık alanının anayasası diye nitelenebilecek bir düzenlemeyi (663 sayılı KHK) TBMM’den kaçırılarak yaşama geçirmek gibi uygulamalar olduğunu kaydetti.

Bilaloğlu, 21 Aralık ve sonrasına ilişkin olarak ise “Yeni yıla umutlu girdik, yeni yılda kendimizden umutluyuz” değerlendirmesini yaptı. Önümüzdeki dönemin, rekabet değil emekçilerin gerçek dayanışmasını göstereceği bir dönem olmasını dileyen Bilaloğlu, “Çok sade ve net taleplerimiz için ortak kuvvetimizi gösterelim. Çünkü önümüzdeki süreçte haklarımız için en etkili ve kararlı ‘işlere’ hazırlanacağız, hazırlanıyoruz; ve yapacağız” diye konuştu. 

Bilaloğlu, sağlık kuruluşlarında vatandaşlara gerçek reçetelerinin yanı sıra verilecek sembolik reçeteleri de basınla paylaştı. “Mutlu, sağlıklı yıllar dileğiyle”, “Hastalara yeterli süre”, “İnsanca yaşayabilecek yeterli maaş, çalışma koşullarının düzenlenmesi” yazılı reçeteleri vatandaşlara/hastalarına önereceklerini belirtti. 

 

4 Ocak 2012

BASIN AÇIKLAMASI

21 Aralık ve Sonrası:

Yeni Yıla Umutlu Girdik, Yeni Yılda Kendimizden Umutluyuz!

 21 Aralık her açıdan zor bir gündü.

Şaka gibi ama değil, “tabipliğin toplum ve kişi yararına yapılması”nın yasamızdan çıkartıldığı, TBMM’nin devre dışı bırakıldığı, hekimlerde, toplumda umutsuzluğun yaygınlaştığı ve “bir şey düzelmez” kanıksamasının dayatıldığı bir “an”daydık.

  • 21 Aralık en zor, her açıdan en güçsüz, zayıf günümüzdü! Sağlıkçılar olarak hep birlikte “zor”u kolaylaştırdık. Sağlık Meclisleri’nin açılış törenlerini yaptık, taleplerimizi dile getirdik. Bu amaçla o gün birçok yerde hizmet sun(a)madık; herhangi bir çarpıtmaya gidilmesin, gerçekten acil olup hizmet alamayan hiç kimse olmadı. Çok özenliyiz ve ne yaptığımızın farkındayız. Aile hekimliklerinden, kurum hekimlerine, üniversite hastanelerinden devlet hastanelerine hatta kimi yerde özel sağlık kuruluşlarına kadar çağrımız doğuda, batıda, kuzeyde güneyde; küçük ilde-büyük ilde karşılık buldu. Kimi yerlerden ise “biz katılamıyoruz, utanıyoruz, çok baskı var” iletileri geldi. Biliyoruz, 21 Aralık’ta yapılan etkinlikte 120 bin hekim yoktu, ama binlerce hekim vardı. Tartışmasız olan ise hekimlerin büyük bir çoğunluğunun, tıp öğrencilerinin de fiilen/yürekten katıldığıdır. Hepsine teşekkür ediyoruz.
  • 21 Aralık bir hekim eylemi değildi; tıpkı sağlık hizmetinin ekip olarak sunulması gibi 21 Aralık’ta bütün sağlıkçıların ortak eylemiydi, o nedenle bütün sağlıkçılara teşekkür ediyoruz.
  • Son olarak 21 Aralık aslında Türkiye’ye bir çağrıydı, o nedenle başta eş zamanlı eylem yaptığımız ve taleplerimizin ortaklaştığı kamu çalışanları olmak üzere destek veren, katılan, yer alan örgütlü/örgütsüz herkese teşekkür ediyoruz.
  • Bakanlığa, yetkililere de sesleniyoruz: Bu güzel eylemi beğenmeyebilirsiniz, rahatsızlık duymuş olabilirsiniz, ancak karalamaya, ya da soruşturma vb. cezalandırma yol-yöntemlerine yönelmeyin; hak aramanın önünde engel olmayın. Her türlü sıkıntıda meslektaşlarımızın yanında olacağımızı belirtmekte yarar var.

Hekimler, sağlıkçılar;

2012 ile her anlamda, her yerde, üniversite, devlet hastanesi, işyeri hekimlikleri, aile hekimlikleri yeni bir dönem başlıyor. Biz bunun farkında olarak bir kez daha sağlık alanında örgütlü-örgütsüz herkese çağrımızı tekrarlıyoruz: bu dönemi ancak hep birlikte karşılayabilir ve taleplerimizin gerçekleştirilmesini sağlayabiliriz. Bu amaçla hep birlikte her yerde, her düzeyde meclislerimizi kuralım; rekabet değil emekçilerin gerçek dayanışmasını gösterelim, çok sade ve net taleplerimiz için ortak kuvvetimizi gösterelim. Çünkü önümüzdeki süreçte haklarımız için en etkili ve kararlı “işlere” hazırlanacağız, hazırlanıyoruz; ve yapacağız.

Halkımıza,

1 Ocak 2012 itibariyle artık herkes zorunlu olarak sigortalı! Bunun anlamı sağlık bütünüyle paralı. Sağlık kuruluşlarının kapısından girmek için vergi vermeniz,  o hastanelerin sizin paranızla yapılmış olması yetmez, yetmiyor. Geliriniz asgari ücretin üçte birinden fazla ise her ay 35 lira prim ödeyeceksiniz. Böylece sağlık kuruluşuna girme hakkı kazanacaksınız. Telefonla randevu 4 TL, muayene payı, ilaç payı, fark ücreti,,, sürekli cebinizden para alınacak; kuşkusuz siz rahatsız olmayın/fark etmeyin diye maaştan kesilecek. Bizim size “reçetemiz” var, öneriyoruz. Eşit, nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir bir sağlık hizmetinin mümkün olduğunu biliyoruz.

2011 hekimlerin/sağlıkçıların mücadeleyle güzelleştiği bir yıl oldu. Mücadeleyle güzelleşen hekimler; muayenehanelerden KHK’lere kanunsuzluk, hukuksuzlukla çirkinleşen bir keyfi idare/yönetim, sağlık politikası; değerlere, sağlık hakkına, hekimliğe ve hekimlere sahip çıkan ve bu nedenle kapatılmak istenen bir meslek örgütü.

Önümüzdeki günlerde konuşup kararlaştıracağız takvimi. Bunun için her yerde meclisler oluşturup durum tespiti yapıp, sonuç alacak etkinlikler için kararlar vereceğiz.

Karanlığın en koyu olduğu “an”dan giderek çoğalarak, birlikteliğimiz ve örgütlülüğümüzü arttırarak, büyüyerek ilerleyeceğiz. “Birbirimize ihtiyacımız var”ın ruhunu kavradık, 2011’de çok ses tek yürek olduk, sıra akla kazınmış anlara geldi.

Yeni yıl hekimlerin/sağlıkçıların, haklarımız ve sağlık hakkı mücadelesinin yılı olacak, hepimize kolay gelsin.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ