26 Ocak 2010 TARİHLİ TSM YÖNERGESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DURDURMA KARARI VERİLDİ.

Değerli Meslektaşlarım,
Sağlık Bakanlığı’nca 26 Ocak 2010 tarihinde yayımlanan ve 2365 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge’de 21 Eylül 2010 tarihinde yapılan değişikliklerden bazılarının yürütmesi Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay 10. Dairesi’nde açılan dava sonucunda durduruldu.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla, 

Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

26 Ocak tarihli TSM yönergesindeki değişikliklere durdurma
Sağlık Bakanlığı’nca 26 Ocak 2010 tarihinde yayımlanan ve 2365 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığ İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge’de 21 Eylül 2010 tarihinde yapılan değişikliklerden bazılarının yürütmesi durduruldu.

Karar için…