TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİ SERBEST BIRAKILSIN

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİ SERBEST BIRAKILSIN

TTB Merkez Konseyi’nin 24 Ocak 2018 tarihinde yayınladığı ve üyelerinin gözaltına alınmasına neden olan bildiride TTB’nin ne dedigini bilgilerinize saygılarımızla sunuyoruz.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu