6 Ekim 2012 tarihinde Hatay Tabip Odası’nda yapılacak olan GİTO Toplantısı hk.

Sayın Üyemiz,

Adana, Mersin, Hatay, G.Antep, K.Maraş, Ş.Urfa, Adıyaman Tabip Odalarının da katılacağı GİTO Toplantısı 6 Ekim 2012 tarihinde saat 11:00’da Hatay Tabip Odası’nda yapılacaktır.
GİTO toplantı’na katılmak isteyen hekimlerimizin Adana Tabip Odası’nı (458 00 08- 453 47 67) arayarak bilgi vermeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan