663 SAYILI KHK’NIN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YARATACAĞI ETKİLER VE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TARTIŞILIP RAPORLAŞTIRILACAĞI ÇALIŞTAY DÜZENLENECEKTİR.

663 SAYILI KHK’NIN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA YARATACAĞI ETKİLER VE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TARTIŞILIP RAPORLAŞTIRILACAĞI ÇALIŞTAY DÜZENLENECEKTİR.

Değerli Meslektaşlarım,

Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu tarafından “663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yaratacağı etkiler ve alternatif çözüm önerilerinin tartışılıp raporlaştırılacağı  Çalıştay, İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde 18 Şubat 2012 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacaktır.

Saygı ve sevgilerimizle bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

     Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
      
Genel Sekreteri

Gündem:
09.00 – 9.30 Açış konuşmaları
09.30 – 12.30 Grup çalışmaları
12.30 – 13.30 Öğle yemeği
13.30 – 16.00 Grup çalışmaları sunumu
16.00 – 16.15 Ara
16.15 – 17.00 Çalıştay raporu hazırlanması
17.00 – Kapanış

Grup çalışması başlıkları olarak;
1. Basamak sağlık hizmeti sunumu
1. Basamak sağlık hizmeti finansmanı
1. Basamak sağlık hizmeti insan gücü; özelliği, eğitimi vb.
1. Basamak sağlık örgütlenmesi

Yer: İstanbul Tabip Odası (Türkocağı Cad. No:19 Cağaloğlu / İstanbul )
Tel: 0 212 514 02 92
Tarih: 18 Şubat 2012, Cumartesi

Afiş İçin Tıklayınız…