2022 yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücreti ve TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 yılı Katsayı Değişikliği hk.

2022 yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücreti ve TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 yılı Katsayı Değişikliği hk.

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere 29 Aralık 2021 tarihli Merkez Konseyi toplasında 2022 yılında uygulanacak TTB-HUV özel hekimlik katsayılarında % 30 oranında artış yapılmasına karar verilmişti.

TÜİK tarafından ilan edilen yıllık TÜFE enflasyon oranı 30.11.2021 sonu itibarı ile % 21,31 iken, 31.12.2021 sonunda beklenmedik şekilde yükselerek % 36,08’e çıkmıştır. Bu ise, 29.12.2021 tarihinde duyurduğumuz % 30 artışın, 2021 yılı yıllık TÜFE enflasyon oranının altında kalmasına neden olmuştur. Bu sürpriz durum, ücretlerini doğrudan TTB-HUV özel hekimlik katsayısı ile tespit eden sağlık hizmeti sunucularının ileriki günlerde belirgin şekilde olumsuz etkilenmelerine neden olacaktır.

Durumu acil olarak değerlendiren Merkez Konseyimiz, 07.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı artış oranlarını 2021 Yılı TÜFE enflasyon oranından aşağıda olmayacak şekilde % 36,08 (yüzde otuz altı nokta sıfır sekiz); olarak revize etmiş yine aynı nedenle 2022 Asgari İşyeri Hekimliği Sözleşme Ücretlerinin de % 40 (yüzde kırk) artış ile uygulanmasına karar vermiştir.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu

2022 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücreti için tıklayınız…

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 yılı katsayı için tıklayınız…