7×24 Saat Çalıştırılmaya Karşı Basın Açıklaması

7×24 Saat Çalıştırılmaya Karşı Basın Açıklaması

Adana Tabip Odası olarak tüm Sağlık bileşenleriyle birlikte 7×24 saat çalıştırılmaya karşı basın açıklaması yapılmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Vatandaşlarımız, Sevgili Meslektaşlarım,

Aile Hekimliği Çalışanları olarak bugün burada, Aile Hekimliğinin bitirilme noktasına getirilmek istendiğini sizlere duyurmak için toplandık.

Bizler bugüne kadar üzerimize düşen görevleri yapmaktan asla kaçınmadık ve kaçınmıyacağızda. Ama artık yeter diyoruz.

Bugün bizlere, bu ülkede çalışan başka hiçbir meslek grubunda olmayan bir angaryanın dayatması yapılmaktadır. Sizlere soruyoruz: Hangi kamu personelinin meslek hayatının başından, emekliliğine kadar zorunlu nöbet uygulaması vardır? Biz söyleyelim; Bugün torba yasalarla adeta bir oldubitti ile sadece Aile Hekimliği çalışanlarına ayda en az 8 saat nöbet uygulaması getirilmiştir.

Nöbet tutmak elbette sağlıkçının fıtratında vardır. Bugüne kadar ihtiyaç duyulduğunda nöbetler tarafımızdan tutulmuştur. Bazı ilçelerimizde de hâlâ tutulmaktadır. Bu görevden hiç kaçmadık, kaçmayızda. Ancak ihtiyaç olmadığı halde nöbet tutacaksınız demek zulümdür.

Önce eğitim vereceğiz, Aile Hekimlerini acillerde eğiteceğiz dediler, ayda 8 saat acil seviste nöbet tutturarak, alt yapısı ve bilimsel çalışması yapılmadan bu eğitim işinin olmayacağını gördüler. Döndüler ihtiyaç var, yeşil alanda çalışacaksınız dediler. Ama bu defa baktılar ki ihtiyaç yok ve sadece Adana da yılda 1.000.000 TL heba olacak, vazgeçtiler. Şimdi madem acillerde nöbet tutmak istemiyorsunuz o zaman Aile Sağlığı Merkezlerinde nöbet tutacaksınız diyorlar. Aile Hekimliği kişiye özgü koruyucu hekimlik anlayışını taşır. ASM lerinde acil hasta bakacaksınız der ve bunu da basın yoluyla artık acillerin yükünü hafifletmek için acil hastalar ASM lerinde de bakılacak diye duyurursanız, bizlere zulüm etmiş olursunuz, Aile Hekimliğini de bitirirsiniz.

75 milyonluk bir ülkede acil servislere yılda 90 milyon başvuru oluyorsa, bunun çözümü, sürekli acil eğitimi almamış hatta hayatında hiç acilde çalışmamış sağlık çalışanlarıyla ASM lerinde hasta baktırmak değildir. Bunun vicdani ve hukuki bedelinin altında kalırsınız.

Başka kurumların beceremediği işler için bizleri kullanmaya çalışmayın artık.

Bazı ASM lerimizde haftada 40 saat olan mesaimizi, esnek mesai adı altında 54 saat yaparak hizmet veriyoruz. Şimdi de benim dinlenme hakkım olan hafta sonlarında ASM lerinde nöbet tut diyerek bizi haftada 62 saat çalıştırmak istiyorsunuz. Aile Hekimliği ile toplumun tüm sağlık problemlerini çözmek istiyorum diyorsanız, gelin tek taraflı yapıp imzalattığınız sözleşme ile değil, karşılıklı uzlaşma ile imzalayacağımız sözleşme yapalım. Ama bu durumda emin olun ki çalışacak hekim bulamayacaksınız. Hatta Yunanistandan, Orta Asyadan veya Afrikadan bile bulamayacaksınız.

Her fırsatta çalışma şartlarının Avrupa Ülkeleri standartlarına çekilmek istendiği söylenmektedir. Avrupa Ülkelerinde çalışanların haftalık çalışma saatlerinin 40 saatin altına indirilmesi konuları tartışılırken, ülkemizde Cumartesi Pazar demeden 7×24 saat çalıştırılması için yapılan uygulamalar, hem sağlık çalışanının temel haklarını geriletecek, hem de toplum sağlığına zarar verecektir.

Özlük haklarımızı kaybettiren uygulamalar istemiyoruz.

TC Sağlık Bakanlığı’nın sağlık sistemimizdeki sorunlara çözüm odaklı bakmasını, biz çalışanların görüş ve önerilerini dikkate almasını, dikkate almadan yapacağı düzenlemelerin, her zaman sıkıntılar yaratacağını ve bu sıkıntıların hekimlerimizle vatandaşımızı karşı karşıya getireceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz Aile Hekimliği sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları olarak toplumun bir parçasıyız. Güven ve saygı üzerine inşa edilmiş bir toplum ve sağlıkçı ilişkisi istiyoruz. Bizler halkımızla kavga etmek değil, onlara en sağlıklı ve güzel şekilde hizmet etmek istiyoruz. Bizim işimiz bu, biz işimizi yapmak istiyoruz. Bizlere kulak verin ki halka da kulak vermiş olasınız. Ülkemizin nöbete ihtiyacı varsa gelin tüm kurumlarımızla, top yekün haftanın 6 değil 7 günü çalışalım. İhtiyacı yoksa bir inat uğruna yaptığınız bu zulümden vazgeçin.

Değerli basın mensupları lütfen bu haykırışımızı yazınız. Biz Aile Hekimliği çalışanları olarak, işimizi yapmak istiyoruz. Halkımızın sağlığını daha üst sevyelere çıkarmak için çalışıyoruz. Hergün getirilen angaryalarla ve iş yükü ile artık Aile Hekimliğini yapamaz hale geldik. Çalışanlarımızda oluşan bıkkınlık ard arda istifalar getirmektedir. Bugün ilimizde 30 dan fazla Aile Sağlığı Elemanı ihtiyacı vardır ve kamu kaynaklarından temin edilememektedir. Çünkü artık sağlıkçılar Aile Hekimliği Sistemine dâhil olmak istememektedir. Bu ülkeye Aile Hekimliğini T.C. Sağlık Bakanlığı getirdi ama ne acıdır ki şu an onu savunan Aile Hekimliği çalışanlarıdır.

Bu acı gerçeği herkes görsün artık.

Kimse sabrımızı sınamaya kalkmasın. Bizler sadece ve sadece işimizi yapmak istiyoruz. Bizlere engel olmayın.

Saygılarımızla,

 

Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu

Adana Aile Hekimleri Derneği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi (SES)

Türkiye Sağlık Ve Sos. Hiz. Kolu Kamu Görevlileri Sendikası Adana Şb. (Türk Sağlık-Sen)

Genel Sağlık İş Sendikası Adana İl Temsilciliği

DİSK Adana Bölge Temsilciliği